Sex homoseksuaaliseen nuket halukas mies

Valtaistuinpeli seuraa samoja tapahtumien linjoja, vaikka molemminpuolisesti tyydyttävän seksielämän kontrasti aiempaan ei ole yhtä suuri.

Game of Thronesiin valittu kärjistetympi tapahtumien kaari vahvistaa osaltaan sankarihahmon juonikulkua, kykyä voittaa esteet. Daeneryksen hahmokuvaan se kuitenkin lisää seksuaalisen väkivallan elementin, jolla ei silti ole kauaskantoisia seurauksia: Käytännössä Game of Thronesin Daenerys palaa lähemmäs Valtaistuinpelin Daenerystä, jolla ei ole takanaan seksuaalisen väkivallan historiaa. Nautinnollisen seksielämän alku osoittautuu yhdeksi keskeiseksi merkitysten antajaksi Daeneryksen seksuaalisessa hahmoprofiilissa.

Kirjassa Daeneryksen kerrotaan illastaneen Doreahin kanssa, ja lyhyt kuvaus kertoo heidän istuneen puhumassa pitkään. Game of Thrones kuitenkin esittää naiset hyvin eroottissävyisessä kontaktissa.

Televisiosarjan kohtaus Doreahin kanssa tekee näkyväksi Game of Thronesin pornoutumista hyödyntävää kuvastoa. Daeneryksen seksuaalinen aktiivisuus on toistaiseksi ollut molemmissa kohdeteoksissa ulkopuolelta määräytyvää, hänen veljensä tai aviomiehensä määrittelemää.

Ulkopuolelta tuleva oletus heteroseksuaalisesta käyttäytymisestä ei silti kyseenalaistu missään vaiheessa, vaikka Daeneryksen ja Doreahin välillä on eroottista latausta.

Rossi , , kuvaa samankaltaista ilmiötä mainonnan kuvastossa, jossa naisten fyysinen intimiteetti tulkitaan väistämättä ystävyydeksi, vaikka asut, elekieli ja asennot olisivat hyvinkin vietteleviä.

Kalha , 49, 51 huomauttaa, että tyypillisesti naisten välistä seksiä ei tulkita todellisena homoseksuaalisuutena, jolloin se pelkistyy pornoteollisuuden koodikieleksi: Nel , kiinnittää huomionsa myös Game of Thronesin tapaan esittää naisten välinen erotiikka heteroseksuaalisessa kontekstissa eli nimenomaisesti miehen nautintoon pyrkivänä toimena. Samaa merkitystä toistaa myös Daeneryksen ja Doreahin kohtaus, jonka päämäärä ja syy on opettaa Daenerystä miellyttämään Drogoa seksuaalisesti.

Visuaalisilta elementeiltään sekä merkityksiltään Daeneryksen ja Doreahin kohtaus vastaa siten sekä Nelin että Rossin kuvaamaa ilmiötä ja on osoitus Game of Thronesin pornoutuneesta kuvastosta. Toinen keskeinen Daeneryksen seksuaalista kehitystä suuntaava tapahtuma on raskaus.

Dothrakien raskausrituaalin yhteyteen liittyvä Daeneryksen hyväksyntä veljensä kuolemalle heijastelee hänen omaa kasvanutta voimantuntoaan — hänen pojastaan on tuleva voimakas hallitsija, ja hän itse on Drogon rinnalla kunnioitettu kuningatar. He put a hand on her shoulder. The sound Viserys Targaryen made when that hideous iron helmet covered his face was nothing like human.

His feet hammered a frantic beat against the dirt floor, slowed, stopped. He was no dragon , Dany thought, curiously calm. Fire cannot kill a dragon. Viseryksen uhattua hetkeä aiemmin sekä Daeneryksen että syntymättömän lapsen elämää vatsan suojaaminen on tulkittavissa Viserystä vastustavaksi eleeksi. Raskauden myötä muotoutuva uudenlainen naiseus kulkee Valtaistuinpelissä käsi kädessä Daeneryksen kasvavan vallantunteen ja toimijuuden vahvistumisen kanssa.

Sarjassa kamera rajaa Viseryksen pois tapahtumien keskiöstä, Daeneryksen rituaalin sivustaseuraajaksi, ja lähikuvat Viseryksen ja ser Jorahin kasvoista heidän keskustellessaan tuovat Viseryksen tuntemukset katsojaa lähelle. Viseryksen levoton katse ja epävarmat sanat eivät jätä valtasuhteiden vaihtumista vain Daeneryksen oman spekulaation tasolle. Daeneryksen kasvanut voima on jo Viseryksenkin aistittavissa. Game of Thronesin versiossa Daenerys myös lausuu ääneen edellä esitetyn lainauksen viimeiset sanat, jotka tuovat esiin Viseryksen kuninkuuden mahdottomuuden.

Tuon hetken jälkeen Daeneryksen huomio yhä uudelleen kääntyy Targaryenien suvun palauttamiseen valtaistuimelle, nyt poikaansa Rhaegoa varten. Äitiys pysyttelee myöhemminkin sekä televisio- että kirjasarjassa elimellisenä osana Daeneryksen hahmoa ja valtaa. Rhaegon ja Drogon kuoltua Daeneryksesta ei tulekaan heteroseksuaalisen ydinperheen äitiä. Sen sijaan asema lohikäärmeiden äitinä on erisävyinen. Se on osoitus vallasta, jonka Targaryenin suvulle ovat aikoinaan tuoneet juuri lohikäärmeet.

Yksi hänen arvonimistään on Lohikäärmeiden äiti, ja hän usein viittaa kolmeen lohikäärmeeseensä lapsinaan. Valtaistuinpelissä esitetään myös ennustus, jonka mukaan Daenerys ei koskaan tule saamaan biologisia lapsia. Siten Daenerys siirtyykin itse vallantavoittelijan rooliin lohikäärmeitään hyödyntäen.

Valtaistuinpeli ja Game of Thrones jättävät molemmat Daeneryksen juonilinjan kohtaan, jossa Drogon hautarovion tuhkasta nousee alaston Daenerys kolmen kuoriutuneen lohikäärmeenpoikasen kanssa.

Game of Thrones sulkee ensimmäisen tuotantokauden hahmokehityksen visuaalisesti juuri Daeneryksen alastomuuden kautta. Sarjan ensimmäisessä kohtauksessaan Daenerys astelee ilmeettömänä ja alastomana kylpyyn.

Hän esiintyy kauppatavarana valmistautumassa näyttämään edustavalta uuden omistajansa silmissä. Daeneryksen seksuaalisuus on jonkun toisen hallussa ja hänet ohjataan ulkoapäin herättämään himoa muissa hahmoissa.

Viimeisessä kohtauksessa Daenerys on jälleen alasti, mutta tällä kertaa alastomuus kertoo vallasta, jota hän huokuu lohikäärmeineen ilman vaatteiden suojaakin. Nyt hän on myös seksuaalisuutensa itsevaltias ja ympäristönsä kunnioittama. Daeneryksen seksuaalinen kehitys mukailee hänen hahmonkehitystään tavalla, jossa molempien linjojen keskeiset käänteet sijoittuvat samoihin kohtauksiin.

Onkin tavallaan keinotekoista erotella näitä kerroksia. Seksuaalisen kehityksen avoimeen kuvaamiseen saattaa sisältyä kuitenkin kuvastoja, jotka ovat kulttuurisesti latautuneita. Seuraavaksi siirrymme avaamaan laajemmin näitä kuvastoja, niiden kulttuurista viitekehystä ja merkitystä Daeneryksen hahmon rakentumiselle. Game of Thrones jakaa monesti katsojien mielipiteitä sarjassa esiintyvän runsaan alastomuuden, eksplisiittisen seksuaalisuuden ja toistuvan väkivallan vuoksi.

Martinin luomassa Westerosissa nämä puolet kietoutuvat usein myös yhteen. Esimerkkinä tästä on kohtaus Daeneryksen ja Khal Drogon hääjuhlasta sarjan ensimmäisestä jaksosta, joka on varsin uskollinen alkuperäiselle teokselle:. The warriors were watching too. One of them finally stepped into the circle, grabbed a dancer by the arm, pushed her down to the ground and mounted her right there, as a stallion mounts a mare.

Illyrio had told her that might happen. There is no privacy in a khalasar , and they do not understand sin or shame as we do. Dany looked away from the coupling, frightened when she realized what was happening, but a second warrior stepped forward, and a third, and soon there was no way to avert her eyes. Then two men seized the same woman. She heard a shout, saw a shove, and in the blink of an eye the arakhs were out, long razor-sharp blades, half sword, half scythe.

A dance of death began as the warriors circled and slashed, leaping toward each other, whirling the blades around their heads, shrieking insults at each clash.

No one made a move to interfere. AGoT , 97; kursiivi alkuperäinen. Seksin ja väkivallan yhteenlankeaminen ei ole mitenkään tavatonta, sillä feministisessä mediatutkimuksessa kova porno on usein rinnastettu väkivaltaan Kalha , Kalha viittaa tässä konservatiivisen antipornoliikkeen kärkinimeen, Andrea Dworkiniin, jonka mukaan porno on haitallista, koska se erotisoi yhteiskunnassa vallitsevan epätasa-arvon.

Tähän puolestaan liittyi kärkevämpi ajatus miehisen seksuaalisuuden perimmäisestä väkivaltaisuudesta ja naisista sen uhreina. Kuten Ruoho ja Laiho , 8 toteavat,  tutkittaessa naisten ja miesten kuvaamisen tapoja niistä on löydettävissä säännönmukaisuuksia: Yksittäisestä kuvasta voi kuitenkin samaan aikaan tulkita toisilleen vastakkaisia ominaisuuksia.

Naisen seksuaalisen halun hyväksyminen saattaa olla enemmän läsnä pornokuvassa kuin kainoa, alastonta neitoa esittävässä taidekuvassa emt. Näin ollen Game of Thronesin runsaasti alastomuutta viljelevän visuaalisen kuvaston tuomitseminen suoralta kädeltä ei palvele tarkoitustaan ilman syvempää analyysia. Kuten Seppänen , 18 tiivistääkin, rivo kuva ei automaattisesti ole naista alistava, ja sen tuomitseminen tai jopa kieltäminen rivouden perusteella on ongelmallinen lähestymistapa; keskeistä on ymmärtää kuvan tapa toimia yhteiskunnassa ja myös huomioida esimerkiksi naisten luennat.

Edelleen, eksplisiittisempi seksuaalisuuden esittäminen palvelee merkittävänä osana Daeneryksen hahmokehitystä, kuten edellisessä luvussa esitimme. Mutta mitä pornoutuminen ylipäätään tarkoittaa ja miten se näkyy Game of Thronesissa? Se näkyy paitsi pornoalan sisällä, myös muussa kulttuurintuotannossa — populaarikulttuurissa, mainonnan ja elokuvan kuvastoissa.

Pornoistumisessa tai pornoutumisessa on siis kyse pornahtavan ilmaisun omaksumisesta esimerkiksi osaksi mainontaa ja musiikkivideoita emt. Valtavirran heteropornon kuvastot — kuten pornahtavat asennot, paljastetut, konttaavat ja kiemurtelevat nais ruumiit — valuvat osaksi muuta mediakulttuuria olematta kuitenkaan enää suoranaista pornoa McNair , sit.

Feministitutkija Joan Mason-Grantin mukaan pornon teho nojaa juuri sen sinnikkääseen toisteisuuteen. Valtavirran heteroporno näyttäytyy esityskonventioiltaan äärimmäisen kaavamaisena ja ennalta-arvattavana, toistaen erityistä ymmärrystä seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Toisaalta pornahtavaksi luettavat esityskonventiot ovat yhä arkisempi ja pornokäytäntöjä toistetaan yhä laajemmilla mediakulttuurin foorumeilla, jolloin ne muuttuvat näkymättömiksi ja itsestään selviksi emt.

Ihmisiä ympäröiviä pornoutuneita kuvia ei välttämättä erota toisistaan niiden puuroutuessa. Näin ollen pornoutuneiden kuvastojen on ylitettävä kerta toisensa jälkeen toisensa seksualisoinnin tehokkuudessa, jotta ne jäisivät kuluttaja-katsojan mieleen.

Game of Thrones kohahduttaakin muun muassa esittämällä Daeneryksen hääyön suoranaisena raiskauksena. Daeneryksen ensimmäinen seksiakti ei näyttäydy samanlaisena alkuperäisteoksessa.

Khal Drogo stared at her tears, his face strangely empty of expression. He lifted his hand and rubbed away the tears roughly with a callused thumb.

Perhaps he had only that word, she thought, but it was one word more than she had known he had, and somehow it made her a little better. Drogo touched her hair lightly, sliding the silver-blond strands between his fingers and murmuring softly in Dothraki. Dany did not understand the words, yet there was warmth in the tone, a tenderness she had never expected from this man. Pornoutunut kuvasto erottaakin hyvin selvästi kirjallisen ja visuaalisen mediumin toisistaan.

Tähän asti merkittävänä havaintona kohdeteoksiemme välisistä eroista näyttäytyy se, että pornoutunut kuvasto ja pehmo pornon käytänteet ovat tyypillistä tv-sarjalle, mutteivät niinkään alkuperäisteokselle.

Tämän toki selittänee, että porno alun perinkin nojaa visuaalisiin sisältöihin, joten sen konventioiden lainautuminen on yksinkertaisempaa tunnistaa visuaalisissa mediatuotteissa. Tätä mediumien sisältämää eroa selittänee mahdollisesti myös tv-sarjan sisältämä niin sanottu HBO-leima. Game of Thronesia myydään ennen kaikkea HBO-sarjana, koska se luo yleisölle tiettyjä odotuksia.

Tätä pornoutunutta tapaa representoida seksuaalisuutta ja seksiä hyödynnetään laajemminkin Game of Thronesissa kuin pelkästään edellä mainitussa hääjuhla-kohtauksessa. Erityisesti kuvaus dothrakeista ovat pornokuvaston sävyttämää.

Khal Drogon hahmo itsessään toistaa normatiivisen heteropornon ihanteita olemalla äärimmäisen lihaksikas ja karski,  testosteronia uhkuva könsikäs, joka ottaa naisensa koska haluaa. Kirjassa Drogon äärimmäinen maskuliinisuus ei korostu yhtä toisteisesti, mutta tämän kunnioitusta ja pelkoa herättävä olemus tuodaan esiin Daeneryksen ja Drogon ensikohtaamisessa:. Dany looked Khal Drogo. His face was hard and cruel, his eyes as cold and dark as onyx.

Paasonen , 65 kuvaa artikkelissaan pornotuotteiden erityisesti pornoroskapostin tyypillisesti esittämiä hahmoja. Tämä tarkastelu osoittaa, että näissä tuotteissa naisen ruumis on korostetusti keskipisteenä läpi koko tarkastellun aineiston.

Paasosen hahmottelema tilasto osoittaa, että tyypillisin pornon esittämä hahmo on valkoinen, laiha tai hoikka, nuori nainen, jolla on pitkät ja vaaleat hiukset.

Aktiivinen ja passiivinen, kova ja pehmeä, hallitseva ja alistuva, aggressiivinen ja lempeä ovat tuttuja pornokuvastossa toistuvia maskuliinisuuden ja feminiinisyyden vastakohtaisuutta täydentäviä binäärioppositioita emt.

Tämä sama binäärioppositioiden toisteinen käyttö on vahvasti läsnä Daeneryksen ja Drogon hahmojen kuvauksessa. Edellisellä luvussa kuvattu käänne Drogon ja Daeneryksen avioelämässä myös edesauttaa Daeneryksen hahmokehitystä ja murtaa näitä sarjan alkupuolella Daenerykseen liitettyjä ominaisuuksia.

Tapahtumien edetessä alistuvaisuus väistyy ja aktiivisuus sekä jonkintasoinen aggressiivisuus muodostuvat osaksi Daeneryksen olemusta päättäväisenä kuningattarena. Tällöin sukupuolten oletetaan olevan sekä toisilleen vastakkaisia, että heteroseksuaalisen halun yhteenliittämiä. Näin ollen porno keskittyy sukupuolieron ensisijaisina merkkeinä nähtyihin ruumiinosiin sukupuolielimiin, rintoihin, takapuoliin. Game of Thronesin tapauksessa rajaus pehmon ja kovan pornokuvaston välille on osittain problemaattinen.

Paljaita genitaaleja ei esitellä kovan pornon tapaan ja suurin osa seksiakteista tapahtuu verhotusti. Suoranaista alastomuutta kuitenkin esitellään peittelemättömästi — sarjassa toistuu vahvasti kuvastot naisten paljaista rinnoista ja takapuolista ja nämä kohtaukset ovat seksuaalissävytteisiä, kuten esimerkiksi Viseryksen häpeämätön sisarensa ruumiin tutkiskelu ja kommentointi ennen Khal Drogon tapaamista.

Poikkeuksena tästä kuvastosta voi kuitenkin nähdä sarjan ensimmäisen kauden loppukohtauksen, jossa Daenerys alastomana, mutta täysin vahingoittumattomana nousee Khal Drogon hautajaisrovion jäänteistä. Kuten edellisessä luvussa esitimme, tämä kohtaus summaa Daeneryksen omanarvontunnon ja ympäristössään herättämän kunnioituksen. Daenerys on oman seksuaalisuutensa itsevaltias ja näin ollen vapaa luomaan haastavan katseen ympärilleen sen sijaa, että jäisi pelkästään arvottavan  katseen kohteeksi.

Kaarina Nikunen , 57 toteaa, että pornokuvan nainen ei välttämättä ole uhri, vaan hänet voi tulkita seksuaalisubjektina, joka nauttii paikastaan katseiden kiinnittäjänä.

Tämä uhriutumista vastustava luenta istunee Valtaistuinpelissä kerrottuun kohtaukseen:. Khal Drogo followed her out into the moonlight, the bells in his hair tinkling softly. A few yards from her tent was a bed of soft grass, and it was there that Dany drew him down. When he tried to turn her over, she put a hand on his chest. There is no privacy in the heart of the khalasar. Dany felt the eyes on her as she undressed him, heard the soft voices as she did the things that Doreah has told her to do.

It was nothing to her. Was she not khaleesi? His were the only eyes that mattered, and when she mounted him she saw something there that she had never seen before. She rode him fiercely as ever she had ridden her silver, and when the moment of his pleasure came, Khal Drogo called out her name.

Huomionarvoista kuitenkin on, että vaikka tämä kuvaus Daeneryksestä tukee edellisessä luvussa esitettyä tulkintaa tämän hahmoprofiilissa tapahtuvasta kehityksessä, kyseessä voi tulkita olevan loppujen lopuksi Khal Drogon nautinto ja se, että miehen kulttuurissa tulisi tärkeät asiat suorittaa taivasalla. Vaihtoehtoinen tulkinta liittyy tapaan, jolla Daeneryksen suhdetta aviomiehensä kulttuuriin on syvennetty häistä asti.

Käänteentekevä kohtaus tällöin osaltaan vahvistaisi Daeneryksen integroitumista uuteen kulttuuriin, kun hän haluaa toteuttaa sen arvoja. Vastaava kohtaus tv-sarjassa sen sijaan ohittaa kulttuurillisen aspektin ja keskittyy eksplisiittisesti kuvaamaan Daeneryksen nautintoa, jota avioelämä Khal Drogon kanssa ei ole ennen tätä käännettä tarjonnut.

Martinin alkuperäisteoksissa seksiakteja ei ole esitetty samaan tapaan osana hahmojen koherenttia identiteettiä kuten televisiosarjassa. Nel esittääkin, että televisiosarjaa on ohjannut  luvun lopun ja luvun alun identiteettipolitiikan painotus vilpittömään itseilmaisuun ja seksuaalisuuden representaatioon Nel , — Allekirjoitamme Nelin väitteen, sillä erityisesti tv-sarjassa Daeneryksen kehityskertomus kietoutuu olennaisesti hahmon seksuaalisuuden ja tämän vapautumisen ympärille.

Vahva khaleesi ja lohikäärmeiden äiti tuskin näyttäytyisi katsojille samanlaisena, jos viitteet Daeneryksen seksuaalisuuden vapautumisesta ja tämän vaikutuksesta hahmon omanarvontuntoon ja minäkuvaan olisivat sarjassa vähemmän eksplisiittisesti läsnä.

Valtaistuinpelissä Daeneryksen kasvaminen ja muuntuminen itsevarmaksi kuningartaräidiksi kuvataan moninaisemmin, mutta kirjallisen kerronnan muoto mahdollistaa laajemman ja yksityiskohtaisemman kuvauksen, esimerkiksi Daeneryksen näkemien lohikäärme-aiheisten unien vaikutuksesta tämän henkilöprofiilin kehittymiseen.

Mediumien erot vaikuttavat luonnollisesti siihen, mitä ja kuinka tarkasti mitäkin voidaan kuvata. Esitysaikanaan Game of Thrones on kirvoittanut useita kohuja etenkin seksuaalisuuden ja seksin esittämisen tienoilta. Sarjan suosio on nostanut myös kirjasarjan suuremman yleisön tietoisuuteen. Hahmojen seksuaalisuus on jatkuvasti läsnä niin Game of Thronesissa kuin sen alkuteoksessakin. Analyysimme kohteena toimiva Daenerys Targaryenin on hahmo, jonka hahmokehityksessä kulkee mukana myös seksuaalinen kehitys.

Käytimme keskeisinä teoriakehyksinämme fantasiahahmon kuvaamisen konventioita, joita peilasimme pornoutumista eli pornosta jokapäiväiseen kulttuuriin valuvia heteroideologisesti normittavia sukupuolikuvauksia vasten.

Tämä lähestymiskulma antoi mahdollisuuden käsitellä niitä kulttuurisia merkityksiä, joita Daeneryksen hahmoon liitetään Game of Thronesissa ja Valtaistuinpelissä seksuaalisuuden kautta. Daenerys on hyvin tunnusomaisesti fantasiakirjallisuuden hahmo, ja hänen vaiheistaan on mahdollista osoittaa fantasiakirjallisuuden konventioita noudattelevia käänteitä ja asetelmia.

Tässä kehyksessä seksuaalisen kehittymisen vaiheet ovat osittain epätyypillisiä. Toisaalta taas sarja ja kirja toistavat tiettyjä kulttuurisesti osin vakiintuneita, ongelmallisia seksuaalisuuden esitystapoja, mikä korostaa Daeneryksen hahmon ristiriitaisuutta. Vaikka Daenerys ei naisena ole tyypillinen kasvutarinan päähahmo ja vaikka hänet ohjataan äitiyden ja kruununperimyksen varmistamisen sijaan aktiivisen vallantavoittelijan rooliin, hänen seksuaalisuutensa kuvataan osin kaavamaisten ja jäykkien, pornoutuneiden rakenteiden kuvastoa toistaen.

Jatkotarkastelussa olisi mielenkiintoista rinnastaa muita Valtaistuinpelin päähenkilöitä ja tapoja, joilla heidän seksuaalisuuttaan tuodaan esiin tekstuaalisessa ja audiovisuaalisessa kerronnassa. Ristiriita vapauttavien ja kapeasti normittavien kuvastojen välillä tuo Daeneryksen hahmoon jännitteisyyttä.

Daenerys on kuitenkin tulkittavissa yhdeksi teossarjan moraalisista kompasseista, sankariksi Valtaistuinpelin karussa fantasiamaailmassa. Ehkäpä juuri siksi hän on yksi niin televisio- kuin kirjasarjankin rakastetuimmista hahmoista. The Encyclopedia of Fantasy. Little, Brown and Company. The Language of Science Fiction and Fantasy. The Question of Style. Continuum International Publishing Group. An Introduction to the Theory of Adaptation.

Kun lohikäärmeet heräsivät eloon. Martinin fantasiaromaanin A Game of Thrones adaptaatio televisiosarjaksi. Pehmeä lasku kovaan pornoon. Naisen naamio ja miehen maski. Katse ja sukupuoli mediakuvassa. Sex and the Citadel: Mastering the Game of Thrones: Essays on George R.

Pornokuva ja naisen siveä katse. Internet-porno, valta ja nautinto. Mitä fantasia- ja tieteisfiktio ovat ja miksi ne ovat niin suosittuja? Isä sai olla lasten kanssa sovittujen tapaamisaikojen mukaisesti. Pian tämän jälkeen asioissa tapahtui yllättävä käänne. Asia alkoi syytöksellä oman lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, insestistä.

Äiti oli veistellyt syytteet turvakodin johtajan tuella. Tuomiota Arille ei tullut, mutta lapset pidettiin hänestä etäällä. Kolmeen kuukauteen lapset eivät saaneet tavata isäänsä ilman valvontaa ja myöhemmin vain kaksi tuntia joka toinen viikko. Kun insestisyytteet eivät enää purreet, isä leimattiin väkivaltaiseksi. Myös Arin nuorimman lapsen äiti otti osaa huoltajuuskamppailuun ja syytti miestä väkisinmakaamisesta.

Nainen sai tämän johdosta vuonna tuomion kunnianloukkauksesta. Isä yritettiin sysätä syytteillä ulos lasten elämästä. Tämä myös tehosi hetken aikaa. Yli kahteen kuukauteen Ari ei saanut tavata lapsiaan ilman valvontaa ja sen jälkeen vain kaksi tuntia joka toinen viikko. Vuotta myöhemmin lastenpsykiatri antoi lausunnon, jonka mukaan isä olisi lapsille parempi huoltaja kuin näiden äiti.

Nyt isä on lasten osa-aikainen huoltaja. Vuonna luku oli yli kolminkertainen. Viime vuosina tapauksista noin neljännes on luettu syyksi.

Kaikista poliisin tietoon tulevista lapsen hyväksikäytöistä viidenneksessä on kyse isän ja lapsen välisestä insestistä. Sosiaaliviranomaisten mukaan näin on jopa joka toisessa tapauksessa. Arin kokemukset eivät ole millään tapaa poikkeuksellisia. Etenkin avioerotilanteissa on huolestuttavan yleistä lyödä insestikortti pöytään.

Isän oikeudet ovat yleensä siinä vaiheessa vähäiset, eikä lapsiakaan kuunnella. Sosiaalitoimi reagoi syytökseen välittömästi ja isä eristetään perheestä. Aina ei paina edes äidin sana, vaan ainoastaan sosiaalityöntekijän ja lastenpsykiatrin.

Näissä tilanteissa lapsi otetaan huostaan ja eristetään molemmista vanhemmista. Tämä saattaa olla äkillinen ja yllättävä toimenpide. Tapaus Niko on klassikkoesimerkki. Vuonna Niko leikki päiväkodissa sopimattomia pyllyleikkejä muiden lasten kanssa. Sillä seurauksella, että hänet otettiin huostaan, eikä hän saanut kolmeen vuoteen olla vanhempiensa kanssa ilman ulkopuolista valvontaa.

Kolmen ja puolen vuoden lastenkotitaipaleen jälkeen lääninoikeus palautti pojan kotiin. Syyttäjät ajavat insestisyytteitä läpi henkilökohtaisella palolla, joten puolustuksella on aina tiukka tehtävä edessään.

Jos syytetty haluaa pitää huolta oikeusturvastaan, tulee hänen hankkia kunnon lakimies. Vuonna erästä pariskuntaa syytettiin tyttärensä hyväksikäytöstä. Tutkinnan aikana se osa todistusaineistosta, joka ei puoltanut syytteitä, hävisi jonnekin. Sperma-analyysiin lähetetyistä vaatteista ei kuulunut mitään. Takavarikoituja valokuva-albumeita, kotivideoita ja tietokonetta ei mainittu raportissa. Vanhemmilla oli onneksi varaa hankkia hyvä lakimies, joka osoitti syytteen farssiksi.

Syytteistä vapautettu isä hämmästelee:. Kyllä siihen talous kaatuu. Kunnalla on isommat resurssit. Tässä tapauksessa oli muutenkin onni matkassa. Nimittäin jos syyte ei mene läpi, tämä ei vielä tarkoita, että lapsi palautettaisiin kotiin.

Esimerkiksi eräs pikkutyttö joutui vastoin tahtoaan kiertämään kahdeksan vuotta sijaiskodista toiseen, vaikka rikostuomioistuimet eivät koko tuona aikana löytäneet näyttöä insestistä.

Huostaanotosta voi valittaa hallinto-oikeuteen, mutta prosessi vie vuosia, eikä oikeudessa mielellään puututa lastensuojelun toimintaan. Kyseessä on niin arka aihe, että vastuu halutaan lykätä sosiaalityöntekijöille, vaikkei heillä ole oikeudellista eikä tieteellistä pätevyyttä arvioida tilannetta tasapuolisesti.

Mielenterveyshoitajana toiminut Leena Muranen on esimerkillinen insestisyytösten tehtailija. Hänet on luvulla tuomittu kahdeksan kertaa oikeudessa, viimeksi Murasen tapana on ollut tukea äitejä viimeiseen saakka. Hän on vääristellyt lasten sanomisia ja kirjoittanut lausuntoja ihmisistä, joita ei ole koskaan edes tavannut. Yleisradion tuottaman MOT-ohjelman haastattelussa vuonna Muraselta tiedusteltiin, miksei hän kuuntele syyttämiään ihmisiä. Että miksi mä heittäisin helmiä sioille, sanotaanko näin.

Kaiken kukkuraksi Muranen on väittänyt, ettei yksikään hänelle esitetty insestiepäily ole koskaan ollut perätön. Tämä on yleinen periaate niiden ihmisten parissa, jotka laittavat paljon rikostutkintoja alulle.

Syytetylle ei anneta tilaisuutta puolustautua edes, jos oikeus kumoaa syytteet. Oikeuden päätös ei vaikuta yleensä mitenkään lapsen huostaanottoon tai tapaamisoikeuksien rajoittamiseen, ennen kuin hallinto-oikeus toisin määrää, jos määrää.

Eivätkä syyttelijät koskaan edes tällaisen määräyksen jälkeen pyydä anteeksi. Sexpon tutkimuspäällikkö Anu Suomela on käynyt läpi pöytäkirjat ja todistusaineistot lukuisista oikeudenkäynneistä, joissa on selvitelty väitteitä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Hän on analysoinut tutkimusmenetelmien tieteellisyyttä ja myös oikeuskäsittelyjen tasapuolisuutta. Vai miltä kuulostaa lastenpsykiatri, joka ensin keksi omasta päästään, että lapsi on tunnustanut hyväksikäytön ja sitten kieltäytyi kuuntelemasta lapsen vastalauseita. Kun lapsi tämän vuoksi suuttui, psykiatri katsoi vihastumisen syyksi sen, että hyväksikäyttö on niin vaikea aihe käsitellä.

Niko-tapauksessa lapsen piirrokset pyssyistä ja tikareista todistivat hyväksikäyttöä tapahtuneen. Toisessa tapauksessa lastenkotiin joutunut pikkupoika kosketteli ikävissään pippeliään ja isää alettiin heti epäillä insestistä. Mitä moninaisimmat seikat voidaan lukea oireiksi. Näin siitä huolimatta, että tutkimusten mukaan lapsen kokemaa hyväksikäyttöä ei voida päätellä oireista.

Suomalaisten psykologien ja psykiatrien käyttämät haastattelumenetelmät antavat vääristynyttä tietoa. Virallisia ohjeita noudatetaan vain harvoin. Kysymyksiä jankutetaan ja lasta johdatellaan antamaan myöntäviä vastauksia. Pätevät todisteet insestin tapahtumisesta ovat äärimmäisen harvinaisia.

Tämä johtuu siitä, ettei insestiä paljoakaan harjoiteta. Muiden nisäkkäiden tavoin tavallista ihmistä inhottaa seksi omien jälkeläisten kanssa — tai pienten lasten kanssa ylipäätään.

Tästä trendistä poikkeaminen on äärimmäisen harvinaista. Miten on mahdollista, että syytteitä sitten esitetään niin paljon? Ruotsalainen oikeuspsykologi Lena Hellblom Sjögren on tehnyt Niko-tapauksesta perusteellisen analyysin. Hänen mukaansa viranomaisten toimet vaaransivat lapsen terveen kehityksen. Tutkimusten perusteella vaikuttaa, että näin on tapahtunut monissa vastaavissa tapauksissa. Perusteettomien insestisyytösten ruokkima noitavaino satuttaa kaikkein eniten lapsia.

Siis juuri heitä, joita lastensuojelun, sosiaalitoimen ja lastenpsykiatrian olisi tarkoitus suojella. Myöskään silloin, kun hyväksikäyttöä on oikeasti tapahtunut, ei aikuisten hysteerinen käyttäytyminen tee lapselle hyvää. Asiantuntijavoimin lapselle opetetaan uhrin rooli.

Joidenkin tutkimusten mukaan tämä voi olla jopa vahingollisempaa lapsen henkiselle hyvinvoinnille kuin seksuaalinen hyväksikäyttö. Vaan me ollaan apuna ja tukena ja rohkaistaan lasta. HUSissa on reagoitu huolestuttavaan kehitykseen ja perustettu erityinen lasten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus. Keskus helpottaa poliisin ja oikeuslaitoksen kuormaa, kun sairaalan puolelta ei tehdä niin paljon turhia tutkintapyyntöjä. Tämä myös parantaa kansalaisten oikeusturvaa.

Muualla vastaavaa asiantuntemusta ei ole yhtä paljon. Etenkin Pirkanmaalla tämä näkyy suurena määränä tutkintapyyntöjä. Ruotsissa pedofilia- ja insestikohun kärki taittui luvulla, jolloin perusteettomia tuomioita alettiin kumota.

Yhdysvalloissa kehitys kääntyi jo aiemmin. Korkein oikeus antoi viime joulukuussa ainutlaatuisen tuomion, jossa hovioikeuden langettama insestituomio syynättiin harvinaisen tarkasti läpi ja havaittiin perusteettomaksi.

Vuosia kestäneen oikeuskäsittelyn päätteeksi isä vapautettiin syytteistä. Sinulla ei sitten vielä nykyäänkään ole mitään sanottavaa itse aiheesta, ainoastaan pelkkiä henkilökohtaisuuksia niitä kohtaan, jotka tuovat esiin yhteiskunnallisia epäkohtia.

Oletko edelleen lujittunut profeminismin uskossasi? Ymmärrän hyvin, että jäät tuohon kohtaan kaksi. Lainataan nyt vielä toista suurta hahmoa. Homer Simpson totesi pojalleen Bartille "Jos et edes yritä, niin et voi hävitä. Alla löytyy linkki, jossa tehdään erittäin hyvin selkoa niiden tutkimusten vajavaisuuksista ja terminologian väärinkäytöstä, joissa väitetään, että homoseksuaalit olisivat lastenraiskaajia.

Ei kannata kritiikittömästi uskoa kaikenlaisia väitteitä, ei myöskään tutkimuksia, ennen kuin tarkastaa mikä mikä on otanta, koeasetelma, verrokkiryhmä jne. Roska'tiedettä' on liikkeellä valitettavan paljon. Valikoimalla sen joukosta voi johtaa joukkonsa harhaan.

Nyt rakensit sitten olkiukon. Esität että joku olisi väittänyt jotain sellaista mitä kukaan ei ole väittänyt ja sitten osoitat itse keksimäsi väitteen vääräksi. Homoseksuaaliset ihmiset eivät ole lapsenraiskaajia. Homoseksuaalien joukossa on suhteellisesti olennaisesti enemmän lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön taipuvaista porukkaa kuin heteroseksuaalien joukossa.

En tiedä mikä on motiivisi kiistää tätä asiaa. They have never developed the capacity for mature sexual relationships with other adults, either men or women. Instead, their sexual attractions focus on children — boys, girls, or children of both sexes. Jos mies raiskaa poikalapsen, niin kyseessä on homoseksuaalinen teko. Toisin kuin artikkeli yrittää väittää, niin lapset eivät ole mitään sukupuolettomia olentoja, vaan tyttöjä ja poikia.

Halpoja ovat selitykset kun tosiasioita pitää yrittää piilottaa. Meillä on muuten korkeassa asemassa oleva yli vuotias mies, joka elää avoimesti suhteessa miehen kanssa ja mies oli vuotias kun suhde alkoi.

Kukaan ei kummastele ikäeroa. Mitenhän olisi heteromiehen asema samassa tilanteessa? Homokulttuurissa elää vahvana ikämies opettaa poikia kulttuuri. Homokulttuurissa on aivan uskomattomia orgia ym. Miksi näitä tosiasioita ei saisi sanoa ääneen? Lapsen kannalta esimerkiksi vanhempien vakaa suhde on erityisen tärkeä. Nyt julkisuuteen syydetään valheita rakastavista homoista, vaikka homoseksuaalien suhteet ovat kaiken muun lisäksi vielä keskimäärin väkivaltaisempiakin kuin heterosuhteet.

Motiivini on aivan yksinkertainen. Luen tieteellisiä julkaisuja ja kartan stereotypioita. Minun olisi pitänyt alun alkujaan sanoa, että en tunne yhtään asianmukaisesti tehtyä tieteellistä tutkimusta, joka osoittaisi, että homoseksuaaleissa olisi enemmän seksuaalirikollisia tai pedofiileja kuin kansassa keskimäärin. Se on selvää, että jotkut homofoobikot uskovat näin olevan, etenkin USA: Pitää myös muistaa, että termi pedofiili ei tarkoita samaa kuin lapsen hyväksikäyttäjä, vaikka lehdistö näyttääkin tämän virheen sääntöjään tekevän.

Vaikka ihminen olisi tällainen harvinaisuus, niin sehän ei tarkoita, että hän koskaan elämänsä aikana syyllistyisi rikokseen tai mihinkään moitittavaan.

Toiselta puolen katseltuna niillä pedofiileilla, jotka syyllistyvät lasten hyväksikäyttöön on valitettava tendenssi uusia tekonsa, eli toimintaa saa usein pakkomielteen piirteitä. Minusta vaikuttaa nyt siltä, että sinä olet jostain tunne tai ideologisesta syystä päättänyt, että homoseksuaalien joukossa ei ole valtaväestöä enemäpää muuta seksuaalista poikkeavuutta ja sitten suostut ottamaan vastaan ainoastaan sellaista "tutkimusta" jossa näin todetaan.

Mitä jos tekisit aivan oikeasti kirjallisuushaun aiheesta? Nelli portaalin kautta pääset alkuun. Älä etsi ainoastaan omia ennakkoluulojasi tukevaa aineistoa, vaan pyri aidosti selvittämään vastausta siihen onko homoseksuaalien joukossa seksuaalinen kiinnostus ja toimet yleisempää pikkulapsiin kohdistuen.

Minä edellytän ainoastaan sitä, että asia esitetään juuri sellaisena kuin se on. En hyväksy tutkimusta, jossa pyritään vahvistamaan omia ennakkoluuloja olivatpa nuo ennakkolulot sitten mitä hyvänsä. Onko sinun vaikea hyväksyä esimerkiksi väitettä: Jo on, niin olet homofoobikon vastakohta, eli henkilö, joka kieltäytyy uskomasti mitään sellaista homouteen liittyvää tosiasiaa, joka voidaan tulkita negatiiviseksi.

Olisiko homofani oikea nimitys tuollaiselle henkilölle? Miksi sitten annat linkin johonkin kotisivuille, jossa selkeän asenteellisesti pyritään osoittamaan, että homojen joukossa ei ole poikkeavaa määrää lapsen hyväksikäyttäjiä? Miksi et anna suoraan jotain tieteellistä julkaisua, josta asia ilmenee? Minusta kyllä nyt tässä kohdin vaikuttaa, että olet omaksunut stereotypiat ja vältät tieteellisiä julkaisuja viimeiseen asti. Pedofilia on sairaus ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos.

Pedofiili voi elää koko elämänsä syyllistymättä koskaan rikokseen. Ei täällä ole ilmennyt, että kenelläkään keskustelijalla olisi vaikeuksia ymmärtää tätä asiaa. Mitä sinä haluat viestittää tuollaisten itsestään selvyyksien esiin tuomisella? Psykologian professori Gregory M. Herek työskentelee Kalifornian yliopistossa. Hän on erittäin ansioituneesti perehtynyt mm. Tuossa on linkki yliopiston sivuille, josta löytyvät hänen aihetta koskevat tieteelliset julkaisunsa.

Artikkelissa jonka laitoin aikaisemmin, hän käy läpi tutkimuksia, joissa on päädytty väitteisiin, että homoseksuaalit syyllistyvät lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin enemmän kun väestö keskimäärin. Näissä tutkimuksissa on ongelmana esim. Hienoa jos tunnet kaikki näitä sivustoja seuraavat ja voit sillä perusteella sanoa, että kaikki osaavat erottaa pedofiilin ja seksuaalirikollisen.

Toinen harrastaa taistelulajeja ja kamppailuelokuvia. Aivan tavallisia nuoria miehiä siis. Tai ehkä ei sittenkään. Esimerkiksi isyys on Suomessa retuperällä, vuotias Jouni Karhu lataa. Tuntuu, että sitä käytetään, kun ollaan sitä mieltä, että kaikki on jo hyvin. Käytän mieluummin sanaa feminismi, vuotias Juhana Venäläinen jatkaa.

Lukiossa halusin pukeutua vähän toisin ja katsoa reaktioita, Karhu kertoo. Etkös se ollutkin juuri sinä "Neo " joka miessakkienkin sivuilla kirjoitti kovasti ymmärtäväiseen sävyyn "pederastiasta". En löytänyt sieltä yhtään ko. Voisitko nimetä jonkin tuon professorin julkaisuluettelon tieteelliset kriteerit täyttävän tutkimuksen, josta tuollainen asia ilmenisi, niin voimme jatkaa keskustelua?

Pelkällä yleistasoisella höpinällä ja ihmisten leimaamisella homofoobikoiksi ei nyt pääse eteenpäin. Tarvitaan jotain oikeaa näyttöä asiassa. Minä en muuten väittänyt tuntevani jokaista palstan lukijaa. Sinä rakennat taas olkiukkoja. Syyllistyt siihen ihmeen tiuhaan ja uskottavuutesi tieteeseen nojaavana henkilönä rapisee aika vauhdilla.

Olet tehnyt paljon hyvää työtä. Miksi annat ennakkoluulojen ohjata itseäsi tässä kysymyksessä, kun et niin yleensä tee? Miksi tämä on sinulle niin vaikea asia? Anun keskustelun alkupuolella kovasti paukkuneet henkselit näyttävät aina vain löysemmiltä kun keskustelu etenee?

Voisitko lyhyesti kuvailla mitkä ovat tämän sexpo säätiön tavoitteet? Eritoten haluaisn kuulla sen miten sexpo säätiö suhtautuu "pederastiaan"? Suoraan sanoen, tilanne taitaa nyt kyllä olla se, että minä kustannan verojen myötä myöskin tuon sinun tekemäsi yhteiskunnallisen tihutyön.

Mitään yhteiskunnan tukia en ole hakenut, enkä nostanut, en missään muodossa. Katso tästä, kokonaan itse kustantamaani työtäni, seuraavassa linkissä eilisen ja tämän päivän osalta:. KANTELU laittomasta viranomaistoiminnasta - postia oikeusministeriöstä - Riita-automaatti -- Kuinka kauan tämä viranomaisen kuuropiilo saa vielä jatkua?

Mikset edes kehtaa käyttää omaa nimeäsi tässäkään keskustelussa? Entä mitä jos kertoisit vielä tarkemmin mitä tarkoitit seuraavalla sanomalehti Karjalaisessa esittämälläsi mielipiteellä:.

Kysyt mikä on Sexpo säätiön tavoite. Se on edistää suomalaisten seksuaalista hyvinvointia koulutuksen, neuvonnan ja terapian keinoin, sekä vaikuttaa tämän alueen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Kysyt myös mikä Sexpo säätiön suhtautuminen pederastiaan.

Säätiö noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakia. Emme hyväksy seksuaali- tai muutakaan rikollisuutta. Pidämme tärkeänä, että seksuaalirikoksiin syyllistyneet saavat sellaista terapiaa esim. Jotta tämä asia nyt tulisi lopullisesti selväksi, Olen siis elättänyt itseni koko ikäni omalla työlläni. Siitä puolestani olen aivan varma, että sinä, Jouni Karhu alias Neo , et niin ole tehnyt!

Niin että kertoisitko sinä, Jouni Karhu hyvä, meille nyt - vuorostasi - kaikista niistä yhteiskunnan tukimuodoista mitä sinä parhaillaankin tekemäsi tihutyön mahdollistamiseksi tällä hetkellä nostat? Kiitos jo etukäteen niistä tiedoista joita kohta varmaankin annat. Siis siitä mihin meidän omalla työllämme hankkimat verorahamme sinun osalta uppoavat, pahempaan kuin kankkulan kaivoon. En voi mitään, jos Herekin ja hänen työryhmänsä 30 vuoden tieteellinen tutkimus ja kritiikki väitteisiin homoseksuaaleista lasten hyväksikäyttäjinä ei vakuuta.

Vaikutat henkilöltä, joka tuntee tieteellistä tutkimusta ja olet ilmeisesti jo perehtynyt Herekin ja hänen ryhmänsä teksteihin, koska näin nopeasti et olisi ehtinyt perehtyä vuosikymmenten mittavaan tutkimukseen. Oletan, että et ole homofoobinen, etkä suhtaudu seksuaalisiin vähemmistöihin ennakkoluuloisesti stereotypioiden kautta. Tavoitteesi onkin siis ollut provosoida minut osoittamaan, että esittämäsi väitteet ovat tieteellisesti kestämättömiä.

Toivon siis että ne jotka uskovat, että homoseksuaalit syyllistyvät lasten hyväksikäyttöön useammin kuin ihmiset yleensä, perehtyvät lähettämiini linkkeihin.

Kannattaa olla tarkka sen suhteen, miten ilmiöt määritellään, ja erityisen tarkempi sen suhteen miten edustavaan otokseen havainnot perustuvat. He ovat aivan yhtä hyviä työssään, yksityiselämässään ja moraalisissa valinnoissaan kuin ihmiset yleensä.

Oikeusvaltiossa on tärkeää pitää huolta siitä, ettei vähemmistöistä levitetä stigmatisoivaa tietoa kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille yksilöille ja syrjinnän kielto sisältyy sekä Suomen perustuslakiin että ratifioimiimme ihmisoikeussopimuksiin. Eric Comethan hävisi lapsensa, ensin, pian tämän jälkeen alkoholimyrkytykseen kuolleelle vaimolleen, ja sen jälkeen, tämän alkoholimyrkytykseen kuolleen lasten äidin uudelle lesboystävättärelle.

Lasten alkoholimyrkytykseen kuolleen äidin lesboystävätär oli tullut lasten elämään hänen yhdessä lasten äidin kanssa suorittamansa lapsikaappauksen yhteydessä. Tuossa lapsikaappauksessa lapset kaapattiin Sveitsistä Suomeen. Lapset käytännössä yksinkertaisesti varastettiin kotoaan Sveitsistä, Helsingin kaupungin sosiaalitoimiston vankkumattomatta tuella.

Tässä toimenpiteessä käytettiin, jälleen, yllätys yllätys, isästä esitettyjä perättömiä väkivaltaväitteitä. Eric Cometin käytyä vuosikausia oikeutta Suomen valtiota vastaan, hän lopulta voittikin juttunsa Euroopan ihmisoikeustuomiosistuimessa EIT , ja Suomen valtio tuomittiin poikkeuksellisenkiin sakkoihin ihmisoikesrikoksesta.

Eric Comet menetti kuitenkin lapsensa lopullisesti, ja pian myöskään lasten edesmenneen äidin äiti ei enää saanut tavata lapsenlapsiaan, hänen käännyttyä lasten äidin, tyttärensä kuoleman jälkeen puolustamaan lasten isää huoltajaksi. Se ei liene tuossa tarinassa kenellekään enää minkäänlainen yllätys, että vakavasta ihmisoikeusrikoksesta Suomen valtiolle langetettuja rahoja sitten taas ulosmitattiin Eric Cometilta mm. On täysin selvää, että tämä kaikki ei ole voinut tapahtua myöskään "ihmioikeus ja tasa-arvopresidenttimme" tietämättä.

Pikemminkin oletan hänen vaikuttaneen asioiden kulkuun, harrastuksiensa mukaan. Kaiken kaikkiaan ei ole millää tavalla liioiteltua sanoa Suomen valtion olevan aivan täydellinen lasten ja heidän isiensä ihmisoikeuksien roistovaltio. Tunnetko tapauksen Eric Comet? Jos et, niin tutustuisitko siihen nyt, se dokumentoitu hyvin YLE 1: Siis täällä kerrataan Miessakkien sivuilla esitettyjä homofoobisia väittämiä a'la Jyrki Tarkkonen ja Antti Heiskala - toinen toistaan tukien.

Olin siis väärässä kun kuvittelin Tarkkosen vain provosoivan kirjoittamaan tarkennuksia, jotta homofoobikot saavat tiedon tieteellisistä tutkimustuloksista. Linkitin tiedon jossa Herek on työryhmineen osoittanut että Timothy J. Daileyn väitteet, joihin hän nyt vetoaa, ovat kestämättömällä pohjalla. On ilmeisesti tarpeetonta esitellä tieteellisiä tutkimustuloksia, kun epätieteelliset ovat näille kirjoittajille niin mieluisia ja vastaväitteenä esitetään juuri ne yksilöidyt väitteet, jotka Herekin työryhmä on kumonnut.

En ymmärrä miten näiden veijareiden kanssa voi jatkaa tieteelliseen tietoon perustuvaa keskustelua. Mutta se ei näytä olevan keskustelijoiden tarkoitus. Enemmäkin näyttää siltä, että toista mieltä olevat täytyy tyrmätä ad homimen -todistelulla henkilöön menevä. Joku yrittikin täällä kysellä jmit: Minä kirjoitan omalla nimelläni, ja nyt myös työnantajani asenne on laitettu kyseenalaiseksi.

Avoin, tutkimustietoon pohjaava keskustelu on näillä ehdoilla mahdotonta. Nyt nämä veijarit palaavat taas Eric Cometin tapaukseen sivuuttaen aloittamansa homokeskustelun. Cometin tapaus on Suomen oikeuslaitoksen synkkää historiaa, ja EIT teki asiassa hyvän ratkaisun. Mutta sekin ratkaisu kannattaa lukea lukutikun kanssa, eikä messuta omien fobioiden perusteella.

Sinä siis taas palaisit tuohon monella tavalla aikamoisen kapeakatseisen ja tietämättömän, mutta kovasti silti mielellään mestaroivan, sosiaalitädin rooliisi. Toisin kuin yrität väittää, minulla ei ole mitään kenenkään seksuaalisia taipumuksia vastaan, minusta on aivan saman tekevää mitä ihmiset puuhaavat, kunhan he eivät aiheuteta vahinkoa muille.

Nyt näin kuitenkin on tehty tässä maassa, jo laittomasti toteutetun laittoman lapsia syrjivän lainsäädännön tasolla. Mitä siitä, niinkö, kunhan aikuiset saavat tehdä mitä haluavat? Hyvin pitkälti samaa sukua tuon nyt toteutetun laittoman lainsäädännön kanssa ovat sellaiset Suomessa yleiset ihmisoikeusrikokset, totaalinen syrjintä sukupuolen perusteella, kuin mitä tuossa aiemmin sivuamassani tapaus Eric Cometissa tapahtui.

Nuo asiat kertovat vieläpä aivan samasta asiasta: Sairaasta Suomesta, jossa isät eivät ole lainsäätäjille, eivätkä sen soveltajille, sosiaalitädeille, minkään arvoisia.

Anu, sen olen useiden Hesarissakin käymiemme keskustelujen perusteella havainnut, ettei sinulla kyllä todellakaan ole mitään sellaista ylivertaista tietoa johon koko ajan yrität viitata, kuten nyt muka tapaus Eric Cometin tiimoilta, tällä kertaa.

Et siis huomannut, tuossakaan, edes sitä, että tapaus Eric Cometissa oli nimenomaan kyse siitä, että siinä asetettiin jopa alkoholimyrkytykseen kuolleen lasten äidin elämään, hänen suorittamansa lapsikaappauksen yhteydessä tullut uusi lesboystävätärkin etusijalle lasten oman, lapsista ainaa tuohon kaappaukseen asti huolehtineen oman isän sijasta.

The purpose of this proviso is in one sense self-evident. It may not be possible if the parents are dead or have repudiated the child. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.

Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity. Eric Cometin lapsilta heidän heille mitään sukua olematon ja vasta lapsikaappauksen yhteydessä heidän elämäänsä tullut uusi "huoltaja" muutti jopa Ericin lasten nimet. Vain selkeä ihmisoikeuksien rikollisvaltio antaa kaiken tällaisen tapahtua,ja jopa tukee tällaista lasten ihmisoikeuksien täysin häikäilemätöntä polkemista.

The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.

Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child: Meaning of ´as far as possible´:. Ennen kuin profiloit minua toistamiseen tyylillesi uskollisesti, käypä esittämässä Jouni Karhulle pahoittelusi esiintymisesi johdosta. Esittämäsi on niin ala-arvoista ja loukkaavaa, että välitän kirjoituksesi Jouni Karhulle tiedoksi. Jos olisit lukenut edes jotakin Herekin työryhmien tuotannosta, olisit varovaisempi käsitteiden käyttämisessä.

Sama väärinkäsitys on myös Timothy J. Olen seurannut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja kohtuullisella huolella pantuani vireille lukuisia tapauksia ja avustettuani asianajajia niiden hoitamisessa Heiskala sai minulta 3 kääntämääni päätöstä. Tunnen siis myös Cometin tapauksen, ja se on minusta Suomen oikeuslaitoksen synkkää historiaa.

Olen kahdesti ollut family advisorina EIT: Finland Grand Chamber käsittelyssä voimasuhteet 7 valtiovallan edustajaa ja 2 perheen puolustajaa , yleisönä olleet Strasbourgin oikeustieteellisen oppilaat äänestivät jaloillaan kuunneltuaan Suomen valtion edustajien höpinöitä. Valtiovallan Kosonen UM, Heiliö STM ideahan on kiistää selvät faktat, jotka osoittavat että virkamiehet ovat loukanneet kansalaisen ihmisoikeuksia, joten valtiovalta on syyllistynyt allekirjoittamansa sopimuksen loukkaamiseen.

Suosittelen siis perehtymään myös muihin päätöksiin, Comet ei ole ainoa. Siinä viranomaiset olivat sijoittaneet lapset laitokseen, jonka johtaja oli tuomittu lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja lapset oli totaalisesti vieroitettu vanhemmistaan. Tähän tuomioon liittyy tuomari Zupancicin todella hieno määritelmä valtiovallan velvollisuuksista lasten huostaanotoissa referoin sitä pitkästi artikkelissani 'Psykologinen todistelu seksuaalirikoksissa' kirjassa Hamilo: Älkää säätäkö päätänne, häiriö on todellisuudessa.

Suomi ei siis ole ainoa eurooppalainen valtio, joka ei kunnioita kansalaisten oikeuksia, mutta näin pieneen populaatioon nähden tuomioita on tullut runsaasti. En tiedä kummasta on kyse, virkamiesten törkeydestä vai kansalaisten valveutuneisuudesta. Onko kysymyksessä epidemia, vai moraalinen paniikki? Ja miten taatan,sekä lapsen, että vanhemman oikueturva? Mielestäni nämä molemmat artikkelit olivat eräänlainen päänavaus, koskien nimenomaan perättömiä insesti, raiskaus, väkivalta, alkoholismi syytteitä, joita esiintyy nimenomaan huoltajuusriidoissa lyömäaseina ja valttikortteina.

Myös näiden "epäilyjen" tutkinta on käsitykseni mukaan täysin retuperällä ja "ammattitaidottomien puoskareiden ja vainoharhaisten "Cosa Nostra" järjestelmään kuuluvien hysteerikkojen hallinnassa". Kun puolustusasianajajat rupesivat syyttämään lastensuojeluviranomaisia, työ kävi Taskisen mukaan erittäin raskaksi. Nämä ydinasiat kitetyvät näihin totemuksiin Sillä lait ovat muuttuneet ja tutkimus on tuonut uutta tietoa.

Keskustelu on vinoutunut eipäs juupas keskusteluksi ja pois itse pääasiasta, jonhonka olisi haluttu ja voitu vaikuttaaa. Tämä pääasia on jäänyt täysin syrjään ja keskustelun aiheeksi on tullut homofobia.

Homofobian vastaista kansainvälistä päivää vieteään Tuesday, October 17, 2: Aatoksia - Likaisesta Näytelmästä:. Miksi Tytti Solantaus otti "tutkimuskatsaukseensa" vain pieniä, ja vain pieniin lapsiin kohdistuvia ja lyhytkestoisia lesbotutkimuksia, vaikka koko lakiesitys koski todellisuudessa nais-miesparien lisäksi vain yksinäisiä naisia, joiden lasten surullisesta kohtaloista kertovat laajat ja pitkäkestoiset luotettavat tutkimukset jätettiinkin sitten kokonaan "tutkimuskatsauksen" ulkopuolelle?

Miksi tutkimuskatsauksen tekijäksi valittiin nimenomaan itse nais-naisparisuhteessa elävä nainen? Miksi koko ajan puhuttiin, mm. Miksi lapsiasiavaltuutettu vaikeni lasten laillisista oikeuksista, ja lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämästä oikeudellisesta suojasta? Miksi mitään Sukupuolivaikutusten arviointia SUVA ei tehty, vaikka sosiaali - ja terveysministeriön omat säännöt sitä kaikkien hallinnonalansa lakien valmistelun yhteydessä nimenomaan edellyttävät?

Tämä siis silloinkin kun ihmisiä ei suoraan ja häikäilemättömästi jaeta kahteen eri kastiin, vain sukupuolensa perusteella, niin kuin nyt tehtiin? Miksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta - joka kuitenkin ulottuu yhteiskunnan kaikille alueille - ohitettiin keksimällä naurettavia, täysin mielettömiä, kiertoilmaisuja juuri tuossa laissa kielletylle asioille? Miksi tasa-arvovaltuutettu Romanov kielsi lakinsa? Oliko joku häntä siihen painostanut?

Miksi tasa-arvovaltuutettu Romanov siteerasi lausunnossaan lakia, jonka valvominen ei edes hänen tehtäviinsä mitenkään kuulu, yhdenvertaisuuslakia, joka taas puolestaan ei edes ulotu perheoikeuden alueelle? Miksi ´joidenkin´ ihmisoikeuksista erityisen mielellään ääntä pitävä presidenttimme ei ollut lainkaan kiinnostunut oman maansa lasten ihmisoikeuksista?

Miksi perustuslakimme edellyttämää lapsen oikeutta tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti yksilönä, ja oikeutta saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti, ei kunnioitettu? Miksi oikeastaan yhtään mitään lakia, tai moraalista periaatetta, ei kunnioitettu tätä lakia väkisin läpi ajettaessa, mukaan lukien median osuus, tarkoin valituin ´keskustelijoin´ orkestroituna halpana näytelmänä, jolla ajaa läpi hyvin arveluttavin, jopa laittomin tavoin valmisteltu ja tosiasiassa täysin laiton laki?

Ei teidän tarvitse kertoa, kysykää vain itseltänne miksi näin annettiin tapahtua, minulla on tästä asiasta omat vankat aatokseni. Tuohon yläpuolelle postaamaani kanteluuni liittämään tekstiin tuli nyt taas tässä sitä palstalle sopivaksi muokatessani pikkuinen typovirhe:. Article 27 requiring States to assist parents in their material responsibilities in relation to caring for children is also relevant.

The right to be "cared for" by both parents implies a more active involvement in the child's life than simply paying the other parent or the State money to support the child see article 27 4. It should be noted that unlike article 5, which refers to the albeit limited rights of parents and others, this article is framed in terms of the child's right, not the parents'. At one stage the drafting of this article included the proposed formulation "The child shall have the right from his birth to know and belong to his parents", but the words "belong to" were considered inappropriate in a convention on children's rights ".

Eräitä lakiemme valmisteluun liittyviä, ja jo hyväksyttyjä ja toimeenpantuja periaatteita:. Et sillee meillä, vähä lakeja, vai mitä lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola? Sinun kanssasihan minä jo hyvissä ajoin ennen lain valmistelun loppumista keskustelin asiasta noin puolisen tuntia, ja muistutin sinua, silloinkin, tällä kertaa suullisesti, mm.

Kykenemättä mitenkään puolustamaan sitä miten oli toimittu, sinä Tiina myötäilit vain sitä mitä sanoin. Mutta, sinäkään, arvoisa lainamistelujohtaja Tiina Astola, et tehnyt asialle mitään, et yhtään mitään, vaan kirjoitit sitten laittomasti valmitellun laittoman lain valmiiksi, ja sait siitä hyvästä presidentti Tarja Haloselta kunniamerkin.

Antti Heiskalalla on elinikäinen porttikielto vanhemmat. Haluatteko tulla nähdyksi ja kuulluksi: Kun asia olisikin noin valoisa, vaan ei ole. Kun kyseessä ovat alle vuotiaat, poliisi pyytää virka-apuna terveydenhuollon yksikköjä haastattelemaan lapsen.

Muissa yksiköissä, kuten Tampereella jossa on suhteeton määrä näitä tapauksia on kehitetty ohjeiden vastaisia menetelmiä. Eli lähdetään siitä, mitä äiti on tapauksesta kertonut, ja lapsi painostetaan tuottamaan tällainen kertomus. Kun lapsi ei tällaista tuota, lausuntoon kirjataan todisteeksi hyväksikäytöstä se, että lapsi on tapahtuneesta niin ahdistunut, ettei halua siitä puhua.

Poliisille ja syyttäjälle tämä riittää todisteeksi rikoksesta, ja valitettavan usein myös tuomioistuimelle. Jos mitään aineellista näyttöä ei ole, eikä lapsi sano mitään, on tapana antaa 8 kk: Tämä siis varmuuden vuoksi, ettei tuomioistuinta syytettäisi pedofiilien hyysäämisestä.

Eräässä tapauksessa ainoa raskauttava seikka oli se, että syytetyn väitettiin olevan homoseksuaali, vaikka ainoa näyttö tästä oli että mies toimi AA: En usko, että Heiskalalle olisi kyseiselle sivustolle kirjoittaminen tullut koskaan mieleenkään. Lapsikin tietää, että eroavat. Homoilla on esimerkiksi keskimäärin hurja määrä seksipartnereita heteroihin nähden ja heidän ammatinvalintansa poikkeaa keskimäärin huomattavasti heteroiden jakaumasta.

Esimerkiksi stuerttien joukossa heillä on yliedustus. Tähän heillä on tietysti täysi oikeus, mutta ei pidä mennä väittämään että he eivät eroa minkään muun seikan suhteen kuin seksuaalisen suuntautumisen.

Au miten ilmiselvien valheiden levittäminen seksuaalisesta vähemmistöstä voi palvella vähemmistön etuja? Onko myös edustamasi järjestön kanta, että seksuaalivähemmistöistä on järkevää levittää julkisuuteen valheita? Mutta sitten Anu Suomela ei enää ymmärtänytkään sitä miten Heiskalan tapauksesta Eric Comet kirjoittama liittyi tuohon hänen kirjoittamaansa.

On tää omituinen keskustelu, vaikka ei toki poikkea niistä jotka Heiskala ja Tarkkonen ovat vuosien kuluessa tukkineet loputtomilla postauksilla. Toinen strategia keskustelun sammuttamiseen on haukkua jokainen, joka esittää erimielisiä kantoja, tai tuo keskusteluun muuta tietoa kun nämä veljet hyväksyvät.

Tieteellinen tutkimustieto joutaa roskiin, jos veljet ovat tuloksista eri mieltä. Näin vaikka heillä ei ole mitään tieteellistä meriittiä tai alan julkaisuja. Mahtaako olla tieteellisen tutkimuksen kritiikin edellyttämää koulutustakaan? Jos homoseksuaaleilla on useampia seksipartnereita kuin heteroilla, niin so what? Ihmiset ovat ihmisoikeussopimusten mukaan autonomisia olentoja, ja seksuaalisuus on kaikkein intiimein alue. Millä oikeudella tirkistellään mitä kukakin vällyjen alla tai päällä puuhaa.

Sen ei pitäisi kuulua ulkopuolisille, mikäli Euroopan ihmisoikeussopimusta kunnioitetaan. Kolmannen kerran totean, että Cometin päätös on Suomen oikeuslaitoksen synkkää historiaa. Cometin tapaus on poikkeuksellisen räikeä vanhemman oikeuksien loukkaus, mutta vaikea laittaa muitakaan jonoon vähemmän räikeinä.

Useimmissa tapauksissa, joita olen pannut vireille tai assisteerannut EIT: Olen tarjoutunut jakamaan kaiken tiedon keskustelijoille, ja Heiskalalle postasinkin satoja sivuja kirjoittamiani tekstejä ja käännöksiäni.

Ei näytä yhtään helpottavan. Siksi epäilen että henkilö osaa kyllä kirjoittaa, mutta puutteita on luetun ymmärtämisessä. Yritin nimimerkki Homofobian kommentin vuoksi palata keskustelun ydinaiheeseen, mutta tuloksena oli samoja postauksia, jotka on lähetetty kaikille mahdollisille keskustelusivuille, sillä seuraamuksella, että ihmiset kyllästyvät lukemaan sivustoja.

Pidin velvollisuutenani osallistua tähän keskusteluun, koska minua haastateltiin, ja olin halukas laajentamaan näkökulmaa. Jos olisin alkuaan tiennyt, että esiinnyn artikkelissa, toisen henkilön kanssa, jota haastateltiin, en olisi suostunut, koska hänkin on kuumakalle.

Asiasta olisi todella tärkeää keskustella, mutta olen taas onnettomassa tilanteessa, kun kuuma-kallet käyvät omaa sotaansa, eikä asiallinen keskustelu ja tietojen vaihto ole mahdollista. Eikö heistä saa kirjoittaa mitään mitä he kokevat ikäväksi?

Mitä tuo on tuo stigmasoiva tieto? Saako tuoda esiin sen tosiasian, että puistoraiskaajista valtaosa on ulkomaalaistaustaisia ja kotoisin tietyistä maista? Kyllä tosiasiat pitää voida saada sannoa ääneen.

Syrjintää on myös se, että vähemmistöistä levitetään ns. Silloin syrjityksi tulee enemmistö. Homot ja lesbot ovat yhteiskunnan erityissuojelussa ja he ovat saavuttaneet aseman, jossa heistä ei saa kirjoittaa mitään ikävää olipa asia kuinka totta tahansa.

Heteromiestä saa lyödä kuin vierasta sikaa ja levittää mitä hyvänsä valheita ja kiihottaa kansaa keski-ikäisiä ylipainoisia heteromiehiä vastaan kuinka paljon hyvänsä.

Ei koira perään hauku. Eikä Halosen kissatkaan lotkauta korvaansakkaan. Sitten meillä on henkilöitä täällä viisastelemassa ihmisoikeuksista, vaikka eivät näe malkaa edes omassa silmässään. Tässä sitä taas ollaan. Kun ei ole kapasitettia käydä keskustelua itse aiheesta, niin siirrytään keskustelemaan henkilöistä.

Tieteellisen tutkimuksen kritisoiminen ei tietenkään edellytä mitään koulutusta. Tuohan on aivan pähkähullu idea. Tieteellisen tutkimuksen tulee kestää kriittinen tarkastelu täysin riippumatta tarkastelijan koulutuksesta. Onko mielestäsi järkevää levittää valheita seksuaalisesta vähemmistöstä? Voisitko ystävällisesti lopettaa sen. Sellainen on pidemmällä tähtäimellä hyvin vahingollista homoille ja loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan.

Milloin tuo "LOL" liitto on pystyssä, olet jankuttanut asiaa jo hyvin hyvin pitkään. Ketkä tuunaa tuota hanketta kanssasi, vai onko tuo edelleenkin vain yhden miehen kuvitteellinen rrrojkti. Sellainen on pidemmällä tähtäimellä hyvin vahingollista homoille ja loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan'. Tieteellisen tutkimuksen kritiikki edellyttää tutkimusperiaatteiden ymmärtämistä. Henkilön joka ei ymmärrä lujuuslaskentaa on turha neuvoa insinööriä sillan rakentamisessa.

En tiedä onko kysymys osoitettu minulle, mutta ehdottomasti en halua levittää väärää tietoa. Tarkoitukseni on yrittää jakaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. Keskustelu on mahdotonta, jos kaikki tieteelliset kriteerit hylätään. Eipä niitä tässä keskustelussa ole juuri ollutkaan, vaan keskustelua ovat häirinnet postailullaan muutamat fanaatikot, jotka ovat tukkineet vapaan keskustelu.

Niin näyttää käyneen monilla muillakin keskustelupalstoilla. Suomi on vapaa, demokraattinen maa, jossa vapaan keskustelun ja mielipiteenmuodostuksen tukkiminenkin on oikeus. Jos minä esitän perustellun näkemyksen siitä, että silta on suunniteltu väärin, niin silloin ammattitaitoinen siltainsinööri käsittelee argumenttini eikä minua. Hän voi esimerkiksi todeta, että "Olet käyttänyt vertailulaskelmissasi betonin lujuusluiokkaa K30, vaikka sillan rakentamisessa on käytetty betonia jonka lujuusluokka on K" hän ei vastaa "sinä et ole sillanrakennusinsinööri, joten en edes keskustele kanssasi aiheesta, enkä vastaa kriittisiin puheenvuoroihin mitään, koska sinä olet minun alapuolellani.

Sillanrakentamiseen liittyvät innovaatot ovat muuten valtaosin muiden kuin sillanrakennusinsinöörien tekemiä. Sillanrakennusinsinöörit ovat sen verran fiksua porukkkaa poiketen näistä humanistipelleistä että he eivät ole työssään ylimielistä porukkaa vaan tuntevat suurta nöyryyttä sen edessä ymmärtäen, että he voivat joka päivä tehdä virheen, joka maksaa ihmishenkiä.

He eivät neuvo kollegoitaan vaikenemaan omaan alaansa kohdistuvaa kritiikkiä. Oliko se niin, että homoseksuaalit poikkeavat valtaväestöstä ainoastaan seksuaalisen suuntautumisen osalta? Niinkö se tosiaan oli? Mitä työtä sinä Antti teet tällä hetkellä?

Siis sellaista työtä mistä saat rahaa elämiseen. En ryhdy todistelemaan sitäkään, että jumalaa ei ole olemassa, koska olemattoman todistaminen on mahdotonta. Mutta voin kyllä keskustella henkilön kanssa joka uskoo tietävänsä, että jumala on.

Kristillisen kirkon alkuaikoina suuresti arvostetut oppineet keskustelivat siitä, että taivaassa on jo tungosta eli Myytti homoseksuaalien harjoittamasta kuolemansynnistä on peräisin noilta ajoilta. Samaan kategoriaan kuuluu itsetyydytys kuolemansyntinä. Voin kuvitella että papit, joiden piti elää selibaatissa saivat näitä tunnustuksia kuullessaan erektion.

Ehkä joutuivat sen vuoksi tekemään omakohtaista syntiä. Siksi kirjoittelivat entistä ankarampia tuomioita niille, jotka olivat hairahtuneet epäpyhään seksiin, eli nauttimaan ilman siittämisen pyhää tarkoitusta tämä vain hypoteesina. Myös eläimet jotka oli saastutettu piti lahdata.

Yksi renki pystyi saattamaan talollisen perikatoon tämän uskomuksen vuoksi. Aiheesta on kirjoittanut erinomaisen väitöksen Teemu Keskisarja 'Secoituxesta järjettömäin luondocappalden canssa'. Kiintoisaa on, että tuolloin naiset lähetettiin Junttilan tapauksessa tarkastamaan lehmä, johon isännän väitettiin secaanduneen.

Naiset todistivat, että lehmässä oli käyttäytymispiirteitä, jotka osoittivat näin dapahduneen. Nykypäivän insetitutkimukset eivät mitenkään eroa luvun lehmän käyttäytymistä arvioineiden naisten metodeista. Olisi siis tieteen paikka, vaikka joku maallikko saattaisi olla siltainsinööriä viisaampi, kun kaikki silta-insinööritkään eivät hallitse alaansa. Ehdotan lukemaan uudelleen ylempänä postaamani Sariolan artikkelin.

ICD virheellisen käännöksen vuoksi ihmisten elämät tuhotaan ja lapset jäävät isättömiksi, kun oikeuslaitoksessa on uskottu psykologiaan ja psykiatriaan auktoriteettina, vaikka tosiasiassa ovat Junttilan lehmän käyttäytymisen arvioijia. Mitä homoihin tulee, niin suosittelen lukemaan edes vähän Herekin työryhmien tuotantoa, ettei tarvitse keskustella tasolla 'lehmän käyttäytymisen asiantuntija'.

Jos mitään aineellista näyttöä ei ole, eikä lapsi sano mitään on tapana antaa 8 kk: Tämä siis varmuuden vuosi, ettei tuomioistuinta syytettäisi pedofiilien hyysäämisestä". Alan tulemaan yhä Vakuuttunemmaksi, että "Suomi laivan" ohjaimissa on "Cosa Nostran" piirteitä. MOT ohjelmat ovat käsitelleet muutamia tapauksia ja A-studio myöskin.

Sekä äärifemnistien miesviha alkoivat rantautumaan Suomeen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuli muoti-ilmiö, jolla selitetään mitä vain elämänongelmaa. Olit hastateltavana A-Sudion ohjelmassa Toinen iseistä ei saanut tavata lapsiaan, mutta toinen isä sai. Ohjelmasta jäi mieleeni Tays: Löysin Googlen haulla - "pälvi kaukonen" - alleolevan Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausonnon lisäksi "Ero-isä Suomi 24h keskustelu", jossa oli muutama kannaotto kyseisestä ohjelmasta. Eduskunnan oikeusasiamiehen erilliskertomuksessa tarkastellaan eri hallintoalojen viranomaisten toimintaa perheväkivallan lapsen turvallisuudelle aiheuttaman vakavan uhan torjumiseksi ja hoitamiseksi.

Lastensuojelun asiakkaiden määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvanut huomattavasti. Avohuollon tukitoimien piirissä on nykyisin noin Lastensuojeluilmoitus saaatetaan jättää tekemättä myös sen vuoksi, ettei ilmoituksen uskota johtavan tarpellisiin toimenpiteisiin resurssipulan takia. Esimerkiksi kiireellisiä sijoituspaikkoja perheväkivallan uhriksi joutuneille lapsille ei ole riittävästi.

Äitiys ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajilla ja kouluterveydenhoitajilla on asiantuntijuutta ja osaamistaa ehkäistä lapsiin kohdistuvaa perheväkivaltaa tukemalla vanhemmuuteen kasvua ja åperheen omia voimavaroja arjessa Valiokunnassa ovat olleet kuultavina: Näyttipä asiatuntijoiden joukossa olleen myö Pälvi Kaukonen, muiden "asiantuntijoiden lisäksi".

Kirjoitin aikaisemmin, että TEO: En ole matemaatikko mutta koko maahan verrattuna seksuaalisen hyväksikäytön tutkimukset ovat siellä väestöpohjaan nähden kertaisia verrattuna muuhun maahan TEO uusii sivustojaan, joten näihin tilastoihin ei enää pääse käsiksi.

Eli Tampereella ja sivutoimistossa Seinäjoen sairaalassa ollaan erityisen valppaita tunnistamaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Näissä yksiköissä ei noudateta tieteellisen tutkimuksen periaatteita, vaan metodi on perintöä aikaisemmin kirjoittamastani 'lehmän poikkeavan käyttäytymisen' arvioinnista luvulta.

Voi olla että aukeaa tai sitten ei. Daenerys on hyvin tunnusomaisesti fantasiakirjallisuuden hahmo, ja hänen vaiheistaan on mahdollista osoittaa fantasiakirjallisuuden konventioita noudattelevia käänteitä ja asetelmia. Minusta vaikuttaa nyt siltä, että sinä olet jostain tunne tai ideologisesta syystä päättänyt, että homoseksuaalien joukossa ei ole valtaväestöä enemäpää muuta seksuaalista poikkeavuutta ja sitten suostut ottamaan vastaan ainoastaan sellaista "tutkimusta" jossa näin todetaan. Pitäisikin olla joko täysin sokea, tai laittaa silmiensä eteen nuo idioottimaiset nyt mm. Yleisradion tuottaman MOT-ohjelman haastattelussa vuonna Muraselta tiedusteltiin, miksei hän kuuntele syyttämiään ihmisiä. Naisen orgasmit ovat erilaisia eivätkä miehet sitä erota, oliko kulloinkin kyseessä aito vai ei. Jos vaimosi on tyytymätön nykyiseen toimintaanne niin eikö olisi selvintä, että hän ottaisi ohjat käsiinsä ja hoitaisi session omien mielitekojensa mukaan?

: Sex homoseksuaaliseen nuket halukas mies

Ass kalu mies line lauttasaari homoseksuaaliseen Että hoitele itse itsesi käsipelillä, jos siemensyöksyä kaipaat. No supistelu on vaikeampi, mutta mulla kyllä ilmeet, eleet jne. Et ole mies muuten tai jotain sussa on ainakin vialla. Vuotta myöhemmin lastenpsykiatri antoi lausunnon, jonka mukaan isä olisi lapsille parempi huoltaja kuin näiden äiti. Suomi ei siis ole ainoa eurooppalainen valtio, joka ei kunnioita kansalaisten oikeuksia, mutta näin pieneen populaatioon nähden tuomioita on tullut runsaasti.
Sex homoseksuaaliseen nuket halukas mies 944
Sex homoseksuaaliseen nuket halukas mies 308
Sex homoseksuaaliseen nuket halukas mies Wilmaespoo homo seksiä tarjolla
Seksiä sukkahousuissa nuori kalu homoseksuaaliseen Sex mies treffit jyväskylä gay

HIERONTAA RIIHIMÄKI HOMO ALASTONSUOMESSA

Sex homoseksuaaliseen nuket halukas mies

Tämän lisäksi monilla Westerosin valtakunnilla on vaakunassaan jokin sitä kuvastava eläin, kuten Targaryenin suvulla lohikäärme. Lohikäärme voidaankin helposti lukea vain suvun metaforisena kuvauksena. Tarinan edetessä kerrontaan alkaa tulla yhä enemmän lohikäärmeisiin liittyviä viittauksia, jotka saavat lukijan epäilemään, että Daenerys ainakin itse uskoo lohikäärmeiden olemassaoloon.

Daeneryksen kiintymys häälahjaksi saamiinsa lohikäärmeiden muniin tulee niin ikään ilmeiseksi. Televisiosarjassa myös esitetään suoria viittauksia Daeneryksen tulensietokykyyn jo ennen loppukohtaustakin. Kuudennessa episodissa Daenerys nostaa hiilloksesta lohikäärmeenmunan, jolloin palvelusneito Irri tulee hätääntyneenä ottamaan munan hänen käsistään ja polttaa samalla itse kätensä.

Tapahtuman lopuksi Irri tarkastelee Daeneryksen käsiä, jotka toisin kuin hänen omansa, ovat täysin vahingoittumattomat. Valtaistuinpelissä sen sijaan ei eksplisiittisesti viitata Daeneryksen yliluonnolliseen kykyyn sietää tulta ja näin ollen kerronta antaa niukemmin tietoa henkilöhahmon poikkeuksellisuudesta kuin filmatisointi.

Edellä mainittua televisiosarjan kohtausta ei esitetä kirjallisessa alkuteoksessa lainkaan. Valtaistuinpelissä lohikäärmeenmunien koskettelua kuvataan ainoastaan Daeneryksen kokemusmaailman kautta, jolloin henkilöhahmo ei tunne niiden polttavuutta: The stone felt strangely warm beneath her fingers… or was she still dreaming?

She pulled her hand back nervously. Tämän kaltaiset ilmaisut ovat kuitenkin teoksen alkupuolella helppo lukea vain metaforiksi. Teoksen viimeinen luku kuitenkin osoittaa metaforisen lukutavan riittämättömäksi:.

When the fire died at last and the ground became cool enough to walk upon, Ser Jorah Mormont found her amidst the ashes, surrounded by blackened logs and bits of glowing ember and the burnt bones of man and woman and stallion.

She was naked, covered with soot, her clothes turned to ash, her beautiful hair all crisped away… yet she was unhurt. The cream-and-gold dragon was suckling at her left breast, the green-and-bronze at the right. Her arms cradled them close. The black-and-scarlet beast was draped across her shoulders, its long sinuous neck coiled under her chin. Televisiosarjassa metaforinen lukutapa ei alun alkaenkaan etualaistu samalla tavalla kuin kirjallisessa alkuteoksessa.

Ensimmäisessä episodissa Daenerys keskustelee veljensä kanssa ja menee tämän jälkeen kuumaan kylpyyn. Tämä jo sinänsä on eksplisiittinen viittaus siihen, että Daenerys sietää kuumuutta paremmin kuin esimerkiksi huolestunut palvelusneito. Kohtaus on kuitenkin myös siinä mielessä mielenkiintoinen, että se asettaa vastakkain uhkailevan, äkkipikaisen ja lapsellisesti käyttäytyvän Viseryksen ja arvokkaasti höyryävään veteen laskeutuvan Daeneryksen.

Hetkeä myöhemmin lohikäärmeys kuitenkin konkretisoituu eri henkilöhahmon, Daeneryksen kautta. Kun veli on lähtenyt, kerronta keskittyy vain ja ainoastaan Daenerykseen. Palvelusneidon hahmo on epätarkka ja jopa hänen äänensä tuntuu kuuluvan jostakin kaukaa. Daeneryksen rauhallista liikettä korostavat niin ikään rauhallinen taustamusiikki ja samanaikainen tarinamaailman hiljaisuus.

Kohosteinen kylpykohtaus vihjaa katsojalle, että henkilöhahmossa on jotakin erikoista ja yliluonnollista. Viserys ja Daenerys siis edustavat televisiosarjassa lohikäärmeyttä toisistaan poikkeavalla tavalla. Metaforinen lukutapa ei kuitenkaan ole Viseryksenkään tapauksessa täysin toimiva, sillä henkilöhahmon käyttäytyminen ei vakuuta katsojaa siitä, että hän edustaisi niitä luonteenpiirteitä, joihin metaforalla viitataan.

Televisiosarjan eksplisiittiset viittaukset valmistavat televisiosarjan katsojaa tuotantokauden päättävään loppukohtaukseen, jossa Daenerys kävelee tuleen ja herää sen tuhkasta vahingoittumattomana. Sekä kirjan lukija että televisiosarjan katsoja ovat tuhkasta nousemisen jälkeen vakuuttuneita siitä, että lohikäärmeet kuuluvat kuvattuun fantasiamaailmaan ja että Daeneryksellä on yliluonnollinen yhteys niihin. Sulkeuman sijaan annetaan ymmärtää, että jotakin on vasta alkamassa. Loppukohtaus lupaa, että tarinamaailma näyttäytyy jatkossa yhä enemmän myös fantasiamaailmana.

Sen lisäksi, että Valtaistuinpeli ja Game of Thrones eivät sisällä valtoimenaan fantastisia elementtejä, myös henkilöhahmot ja niiden väliset suhteet ovat fantasiakirjallisuudelle osittain epätyypillisiä. Jyrkkää erottelua esimerkiksi hyvän ja pahan välillä ei tehdä lainkaan, ja käsitys oikeudenmukaisuudesta vaihtelee paitsi eri kuningaskuntien myös yksilöiden kesken.

Ennemminkin kyseessä on kaikkien sota kaikkia vastaan. Juonikuvio onkin Valtaistuinpelissä ja Game of Thronesissa huomattavan monimutkainen ja samaa voi sanoa joistakin henkilöhahmoista. Henkilöhahmojen liiallinen litteys on ollut tyypillinen kritiikin aihe fantasiakirjallisuutta tarkasteltaessa Mandala , , mutta Valtaistuinpelin hahmoja ei voi tästä taipumuksesta syyttää.

Klassinen jaottelu litteisiin ja pyöreisiin henkilöhahmoihin on peräisin alun alkaen E. Teorian mukaan henkilöhahmot voidaan jaotella pyöreisiin ja litteisiin riippuen siitä, kuinka moniulotteisina ne lukijalle näyttäytyvät. Pyöreällä henkilöhahmolla on paljon ominaisuuksia ja hän kehittyy tarinan myötä, kun taas litteä henkilöhahmo perustuu yhden ominaisuuden varaan, eikä kehity lainkaan. Harvassa tapauksessa henkilöhahmo on kuitenkaan aivan litteä tai kertakaikkisen pyöreä.

Jaottelua ei siis pidä nähdä kategorioina, joihin kirjallisuuden henkilöhahmot joko kuuluvat tai eivät, vaan ennen kaikkea käyttökelpoisena välineenä henkilöhahmon moniulotteisuuden tarkasteluun. Peilaamalla Daenerystä litteiden ja pyöreiden henkilöhahmojen teoriaan voidaan huomata hänen olevan yksi teosten pyöreimmistä hahmoista.

Daeneryksen henkilöhahmo kehittyy niin kirjassa kuin televisiosarjassakin monella eri tasolla, joista yksi on Daeneryksen kasvaminen khaleesiksi, heimonsa johtajaksi. Myöhemmin laajennamme tarkastelua myös Daeneryksen seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvään kehitykseen. Koska pyöreyden keskeisenä kriteerinä pidetään nimenomaan hahmon kehittymistä, on Daeneryksen pyöreys kohdeteoksissamme ilmeistä.

Hanna-Riikka Roine on esittänyt fantasia- ja scifikirjallisuutta käsittelevällä luentosarjallaan, että sankarihahmo kasvaa rooliinsa tarinan edetessä ja pystyy poikkeuksellisiin tekoihin. Sankarihahmo hänen mukaansa on tyypillisesti erikoista syntyperää ja tarinan alussa kokee hyljeksintää. Tämä kuvaus pätee hyvin myös Daenerykseen. Aluksi hän on pelokas, epävarma ja täysin veljensä käskynalainen. Daenerys naitetaan dothrakiheimon johtajalle, Khal Drogolle vasten tahtoaan.

Daenerys on aluksi pelokas ja pikkutyttömäiseen tapaan ilmaisee veljelleen paitsi haluttomuutensa naimakauppaan myös toiveensa päästä kotiin:. Her brother hurt her sometimes, when she woke the dragon, but he did not frighten her the way this man frightened her. Avioituminen Drogon kanssa tuo Daenerysille kuitenkin itsevarmuutta ja voimaa vastustaa veljeään. Daenerys antaa miehensä surmata valtaistuinta tavoittelevan Viseryksen, mikä vapauttaa Daeneryksen lopullisesti kahleistaan.

Khal Drogo arvostaa vaimoaan ja antaa hänelle jopa valtaa heimossaan. Daenerysille muodostuukin tapa käyttää miehensä vihaa aseena raakoja heimolaisia vastaan, mikä ei lainkaan miellytä heitä. Do as I command you, or Khal Drogo will know the reason why. Khal Drogon kuoleman jälkeen Daenerys pyytää miehensä uskotuilta valaa, mutta ei saa sitä: Only a man can lead khalasar or name a ko. Wordless, the knight fell to his knees. The men of her khas came up behind him. Jhogo was the first to lay his arakh at her feet.

AGoT , ; kursiivi alkuperäinen. Daenerystä voidaan tarkastella eräänlaisena sankarihahmona paitsi heimonsa keskuudessa myös lukijan ja katselijan näkökulmasta.

Katherine Tullmann , on esittänyt, että lukijan on helpompi samastua niihin Valtaistuinpelin henkilöhahmoihin ja kuningaskuntiin, joiden käsitys moraalista on samankaltainen kuin meidän. Erityisesti Daenerystä ja Lordi Eddardia voidaan hänen näkemyksensä mukaan pitää niin sanotusti moraalisina kompasseina lukijalle. Kuten Daenerys myös lukija tai televisiosarjan katselija hyvin todennäköisesti pitää tuomittavana esimerkiksi dothraki-sotureiden tapaa raiskata naisia.

Daeneryksen pyrkimys vaikuttaa dothraki-heimossa vallitseviin epäkohtiin tekee lukijan ja katselijan silmissä henkilöhahmosta sankarin. Daeneryksen keskeinen asema yhtenä teoksen ja sarjan monesta päähenkilöstä tuo esiin hänen kehityskaartaan varsin monipuolisesti.

Etenemme seuraavaksi käsittelyssämme tarkastelemaan Daeneryksen seksuaalisuuden ja sen kehittymisen aspektia suhteessa muihin hahmon kehittymisen prosesseihin. Daenerys Targaryenin juonilinja Valtaistuinpelissä on selkeä kasvutarina, jossa pelokkaasta prinsessasta kasvaa arvonsa tunteva ja valtaa käyttävä kuningatar. Huomattavaa on, että Daeneryksen seksuaalinen kasvu linkittyy tähän prosessiin olemalla läsnä monissa merkittävää käännettä edustavissa kohdissa. Game of Thrones mukailee tätä kaarta painottaen kuitenkin usein seksuaalisuuden merkityksiä alkuteoksesta poikkeavaan sävyyn.

Avaintekijä lähdeteosten erilaisten painotusten välillä lienee Daeneryksen ikä. Valtaistuinpelin Daeneryksen kerrotaan olevan kolmentoista, kun taas Game of Thronesin näyttelijätär on sarjassa esiintyessään kymmenen vuotta vanhempi.

Sarjassa ei kuitenkaan oteta Daeneryksen hahmon ikää esille. Anna-Leena Harinen , 70 summaakin kysymyksen Daeneryksen iästä toteamalla, että kirjallisuudessa Daeneryksen eksplisiittisen nuori ikä ei ole ongelma, sillä tekstimuoto mahdollistaa lukijan etäännyttämisen tapahtumista, mutta televisiosarjassa seksiä harrastava kolmetoistavuotias tyttö muuttuu ongelmaksi. Kuten edellä jo mainitsimme, Daenerys on Valtaistuinpelissä juonilinjan aluksi hyvin arka ja nöyrä.

Lempeä hääyö Khal Drogon kanssa aloittaa kehityksen, jonka aikana Daenerys alkaa tuntea khalasarin omaksi kansakseen ja toisaalta kerää rohkeutta nousta myös Viserystä vastaan. Game of Thronesin tulkinta tästä kehityksestä alleviivaa aluksi Daeneryksen järjestetyn avioliiton vierautta ja raadollisuutta.

Kohtauksen keskiössä ovat Daeneryksen tuskaiset ja pelokkaat kasvot, ilmeet ja eleet, kun taas hänen määrätietoisesti toimivan sulhasensa kasvot ovat rikkumattoman kylmät ja rajataan useaan otteeseen pois kuvasta. Game of Thronesissa hääyön keskiössä on Daeneryksen kärsimys, eikä hetki ole samalla tavalla vastanaineiden yhteinen, kuten kirjassa.

Hahmon kehitys käynnistyy varsinaisesti vasta, kun Daenerys pyytää palvelijatartaan Doreahia opastamaan häntä, kuinka miellyttää Drogoa seksuaalisesti. Game of Thronesin versiossa tästä alkaa Daeneryksen ja Drogon keskinäinen kiintymys, ja Daenerys tuleekin saman tien raskaaksi.

Valtaistuinpeli seuraa samoja tapahtumien linjoja, vaikka molemminpuolisesti tyydyttävän seksielämän kontrasti aiempaan ei ole yhtä suuri. Game of Thronesiin valittu kärjistetympi tapahtumien kaari vahvistaa osaltaan sankarihahmon juonikulkua, kykyä voittaa esteet. Daeneryksen hahmokuvaan se kuitenkin lisää seksuaalisen väkivallan elementin, jolla ei silti ole kauaskantoisia seurauksia: Käytännössä Game of Thronesin Daenerys palaa lähemmäs Valtaistuinpelin Daenerystä, jolla ei ole takanaan seksuaalisen väkivallan historiaa.

Nautinnollisen seksielämän alku osoittautuu yhdeksi keskeiseksi merkitysten antajaksi Daeneryksen seksuaalisessa hahmoprofiilissa. Kirjassa Daeneryksen kerrotaan illastaneen Doreahin kanssa, ja lyhyt kuvaus kertoo heidän istuneen puhumassa pitkään.

Game of Thrones kuitenkin esittää naiset hyvin eroottissävyisessä kontaktissa. Televisiosarjan kohtaus Doreahin kanssa tekee näkyväksi Game of Thronesin pornoutumista hyödyntävää kuvastoa. Daeneryksen seksuaalinen aktiivisuus on toistaiseksi ollut molemmissa kohdeteoksissa ulkopuolelta määräytyvää, hänen veljensä tai aviomiehensä määrittelemää. Ulkopuolelta tuleva oletus heteroseksuaalisesta käyttäytymisestä ei silti kyseenalaistu missään vaiheessa, vaikka Daeneryksen ja Doreahin välillä on eroottista latausta.

Rossi , , kuvaa samankaltaista ilmiötä mainonnan kuvastossa, jossa naisten fyysinen intimiteetti tulkitaan väistämättä ystävyydeksi, vaikka asut, elekieli ja asennot olisivat hyvinkin vietteleviä. Kalha , 49, 51 huomauttaa, että tyypillisesti naisten välistä seksiä ei tulkita todellisena homoseksuaalisuutena, jolloin se pelkistyy pornoteollisuuden koodikieleksi: Nel , kiinnittää huomionsa myös Game of Thronesin tapaan esittää naisten välinen erotiikka heteroseksuaalisessa kontekstissa eli nimenomaisesti miehen nautintoon pyrkivänä toimena.

Samaa merkitystä toistaa myös Daeneryksen ja Doreahin kohtaus, jonka päämäärä ja syy on opettaa Daenerystä miellyttämään Drogoa seksuaalisesti. Visuaalisilta elementeiltään sekä merkityksiltään Daeneryksen ja Doreahin kohtaus vastaa siten sekä Nelin että Rossin kuvaamaa ilmiötä ja on osoitus Game of Thronesin pornoutuneesta kuvastosta.

Toinen keskeinen Daeneryksen seksuaalista kehitystä suuntaava tapahtuma on raskaus. Dothrakien raskausrituaalin yhteyteen liittyvä Daeneryksen hyväksyntä veljensä kuolemalle heijastelee hänen omaa kasvanutta voimantuntoaan — hänen pojastaan on tuleva voimakas hallitsija, ja hän itse on Drogon rinnalla kunnioitettu kuningatar.

He put a hand on her shoulder. The sound Viserys Targaryen made when that hideous iron helmet covered his face was nothing like human. His feet hammered a frantic beat against the dirt floor, slowed, stopped. He was no dragon , Dany thought, curiously calm. Fire cannot kill a dragon. Viseryksen uhattua hetkeä aiemmin sekä Daeneryksen että syntymättömän lapsen elämää vatsan suojaaminen on tulkittavissa Viserystä vastustavaksi eleeksi.

Raskauden myötä muotoutuva uudenlainen naiseus kulkee Valtaistuinpelissä käsi kädessä Daeneryksen kasvavan vallantunteen ja toimijuuden vahvistumisen kanssa. Sarjassa kamera rajaa Viseryksen pois tapahtumien keskiöstä, Daeneryksen rituaalin sivustaseuraajaksi, ja lähikuvat Viseryksen ja ser Jorahin kasvoista heidän keskustellessaan tuovat Viseryksen tuntemukset katsojaa lähelle. Viseryksen levoton katse ja epävarmat sanat eivät jätä valtasuhteiden vaihtumista vain Daeneryksen oman spekulaation tasolle.

Daeneryksen kasvanut voima on jo Viseryksenkin aistittavissa. Game of Thronesin versiossa Daenerys myös lausuu ääneen edellä esitetyn lainauksen viimeiset sanat, jotka tuovat esiin Viseryksen kuninkuuden mahdottomuuden.

Tuon hetken jälkeen Daeneryksen huomio yhä uudelleen kääntyy Targaryenien suvun palauttamiseen valtaistuimelle, nyt poikaansa Rhaegoa varten. Äitiys pysyttelee myöhemminkin sekä televisio- että kirjasarjassa elimellisenä osana Daeneryksen hahmoa ja valtaa.

Rhaegon ja Drogon kuoltua Daeneryksesta ei tulekaan heteroseksuaalisen ydinperheen äitiä. Sen sijaan asema lohikäärmeiden äitinä on erisävyinen. Se on osoitus vallasta, jonka Targaryenin suvulle ovat aikoinaan tuoneet juuri lohikäärmeet. Yksi hänen arvonimistään on Lohikäärmeiden äiti, ja hän usein viittaa kolmeen lohikäärmeeseensä lapsinaan. Valtaistuinpelissä esitetään myös ennustus, jonka mukaan Daenerys ei koskaan tule saamaan biologisia lapsia.

Siten Daenerys siirtyykin itse vallantavoittelijan rooliin lohikäärmeitään hyödyntäen. Valtaistuinpeli ja Game of Thrones jättävät molemmat Daeneryksen juonilinjan kohtaan, jossa Drogon hautarovion tuhkasta nousee alaston Daenerys kolmen kuoriutuneen lohikäärmeenpoikasen kanssa.

Game of Thrones sulkee ensimmäisen tuotantokauden hahmokehityksen visuaalisesti juuri Daeneryksen alastomuuden kautta. Sarjan ensimmäisessä kohtauksessaan Daenerys astelee ilmeettömänä ja alastomana kylpyyn.

Hän esiintyy kauppatavarana valmistautumassa näyttämään edustavalta uuden omistajansa silmissä. Daeneryksen seksuaalisuus on jonkun toisen hallussa ja hänet ohjataan ulkoapäin herättämään himoa muissa hahmoissa. Viimeisessä kohtauksessa Daenerys on jälleen alasti, mutta tällä kertaa alastomuus kertoo vallasta, jota hän huokuu lohikäärmeineen ilman vaatteiden suojaakin. Nyt hän on myös seksuaalisuutensa itsevaltias ja ympäristönsä kunnioittama.

Daeneryksen seksuaalinen kehitys mukailee hänen hahmonkehitystään tavalla, jossa molempien linjojen keskeiset käänteet sijoittuvat samoihin kohtauksiin. Onkin tavallaan keinotekoista erotella näitä kerroksia. Seksuaalisen kehityksen avoimeen kuvaamiseen saattaa sisältyä kuitenkin kuvastoja, jotka ovat kulttuurisesti latautuneita. Seuraavaksi siirrymme avaamaan laajemmin näitä kuvastoja, niiden kulttuurista viitekehystä ja merkitystä Daeneryksen hahmon rakentumiselle.

Game of Thrones jakaa monesti katsojien mielipiteitä sarjassa esiintyvän runsaan alastomuuden, eksplisiittisen seksuaalisuuden ja toistuvan väkivallan vuoksi. Martinin luomassa Westerosissa nämä puolet kietoutuvat usein myös yhteen. Esimerkkinä tästä on kohtaus Daeneryksen ja Khal Drogon hääjuhlasta sarjan ensimmäisestä jaksosta, joka on varsin uskollinen alkuperäiselle teokselle:. The warriors were watching too. One of them finally stepped into the circle, grabbed a dancer by the arm, pushed her down to the ground and mounted her right there, as a stallion mounts a mare.

Illyrio had told her that might happen. There is no privacy in a khalasar , and they do not understand sin or shame as we do. Dany looked away from the coupling, frightened when she realized what was happening, but a second warrior stepped forward, and a third, and soon there was no way to avert her eyes.

Then two men seized the same woman. She heard a shout, saw a shove, and in the blink of an eye the arakhs were out, long razor-sharp blades, half sword, half scythe. A dance of death began as the warriors circled and slashed, leaping toward each other, whirling the blades around their heads, shrieking insults at each clash. No one made a move to interfere. AGoT , 97; kursiivi alkuperäinen. Seksin ja väkivallan yhteenlankeaminen ei ole mitenkään tavatonta, sillä feministisessä mediatutkimuksessa kova porno on usein rinnastettu väkivaltaan Kalha , Kalha viittaa tässä konservatiivisen antipornoliikkeen kärkinimeen, Andrea Dworkiniin, jonka mukaan porno on haitallista, koska se erotisoi yhteiskunnassa vallitsevan epätasa-arvon.

Tähän puolestaan liittyi kärkevämpi ajatus miehisen seksuaalisuuden perimmäisestä väkivaltaisuudesta ja naisista sen uhreina. Kuten Ruoho ja Laiho , 8 toteavat,  tutkittaessa naisten ja miesten kuvaamisen tapoja niistä on löydettävissä säännönmukaisuuksia: Yksittäisestä kuvasta voi kuitenkin samaan aikaan tulkita toisilleen vastakkaisia ominaisuuksia. Naisen seksuaalisen halun hyväksyminen saattaa olla enemmän läsnä pornokuvassa kuin kainoa, alastonta neitoa esittävässä taidekuvassa emt.

Näin ollen Game of Thronesin runsaasti alastomuutta viljelevän visuaalisen kuvaston tuomitseminen suoralta kädeltä ei palvele tarkoitustaan ilman syvempää analyysia. Kuten Seppänen , 18 tiivistääkin, rivo kuva ei automaattisesti ole naista alistava, ja sen tuomitseminen tai jopa kieltäminen rivouden perusteella on ongelmallinen lähestymistapa; keskeistä on ymmärtää kuvan tapa toimia yhteiskunnassa ja myös huomioida esimerkiksi naisten luennat.

Edelleen, eksplisiittisempi seksuaalisuuden esittäminen palvelee merkittävänä osana Daeneryksen hahmokehitystä, kuten edellisessä luvussa esitimme. Mutta mitä pornoutuminen ylipäätään tarkoittaa ja miten se näkyy Game of Thronesissa? Se näkyy paitsi pornoalan sisällä, myös muussa kulttuurintuotannossa — populaarikulttuurissa, mainonnan ja elokuvan kuvastoissa. Pornoistumisessa tai pornoutumisessa on siis kyse pornahtavan ilmaisun omaksumisesta esimerkiksi osaksi mainontaa ja musiikkivideoita emt.

Valtavirran heteropornon kuvastot — kuten pornahtavat asennot, paljastetut, konttaavat ja kiemurtelevat nais ruumiit — valuvat osaksi muuta mediakulttuuria olematta kuitenkaan enää suoranaista pornoa McNair , sit. Feministitutkija Joan Mason-Grantin mukaan pornon teho nojaa juuri sen sinnikkääseen toisteisuuteen. Valtavirran heteroporno näyttäytyy esityskonventioiltaan äärimmäisen kaavamaisena ja ennalta-arvattavana, toistaen erityistä ymmärrystä seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Toisaalta pornahtavaksi luettavat esityskonventiot ovat yhä arkisempi ja pornokäytäntöjä toistetaan yhä laajemmilla mediakulttuurin foorumeilla, jolloin ne muuttuvat näkymättömiksi ja itsestään selviksi emt.

Esität että joku olisi väittänyt jotain sellaista mitä kukaan ei ole väittänyt ja sitten osoitat itse keksimäsi väitteen vääräksi. Homoseksuaaliset ihmiset eivät ole lapsenraiskaajia.

Homoseksuaalien joukossa on suhteellisesti olennaisesti enemmän lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön taipuvaista porukkaa kuin heteroseksuaalien joukossa. En tiedä mikä on motiivisi kiistää tätä asiaa. They have never developed the capacity for mature sexual relationships with other adults, either men or women. Instead, their sexual attractions focus on children — boys, girls, or children of both sexes.

Jos mies raiskaa poikalapsen, niin kyseessä on homoseksuaalinen teko. Toisin kuin artikkeli yrittää väittää, niin lapset eivät ole mitään sukupuolettomia olentoja, vaan tyttöjä ja poikia.

Halpoja ovat selitykset kun tosiasioita pitää yrittää piilottaa. Meillä on muuten korkeassa asemassa oleva yli vuotias mies, joka elää avoimesti suhteessa miehen kanssa ja mies oli vuotias kun suhde alkoi.

Kukaan ei kummastele ikäeroa. Mitenhän olisi heteromiehen asema samassa tilanteessa? Homokulttuurissa elää vahvana ikämies opettaa poikia kulttuuri.

Homokulttuurissa on aivan uskomattomia orgia ym. Miksi näitä tosiasioita ei saisi sanoa ääneen? Lapsen kannalta esimerkiksi vanhempien vakaa suhde on erityisen tärkeä. Nyt julkisuuteen syydetään valheita rakastavista homoista, vaikka homoseksuaalien suhteet ovat kaiken muun lisäksi vielä keskimäärin väkivaltaisempiakin kuin heterosuhteet.

Motiivini on aivan yksinkertainen. Luen tieteellisiä julkaisuja ja kartan stereotypioita. Minun olisi pitänyt alun alkujaan sanoa, että en tunne yhtään asianmukaisesti tehtyä tieteellistä tutkimusta, joka osoittaisi, että homoseksuaaleissa olisi enemmän seksuaalirikollisia tai pedofiileja kuin kansassa keskimäärin.

Se on selvää, että jotkut homofoobikot uskovat näin olevan, etenkin USA: Pitää myös muistaa, että termi pedofiili ei tarkoita samaa kuin lapsen hyväksikäyttäjä, vaikka lehdistö näyttääkin tämän virheen sääntöjään tekevän.

Vaikka ihminen olisi tällainen harvinaisuus, niin sehän ei tarkoita, että hän koskaan elämänsä aikana syyllistyisi rikokseen tai mihinkään moitittavaan. Toiselta puolen katseltuna niillä pedofiileilla, jotka syyllistyvät lasten hyväksikäyttöön on valitettava tendenssi uusia tekonsa, eli toimintaa saa usein pakkomielteen piirteitä. Minusta vaikuttaa nyt siltä, että sinä olet jostain tunne tai ideologisesta syystä päättänyt, että homoseksuaalien joukossa ei ole valtaväestöä enemäpää muuta seksuaalista poikkeavuutta ja sitten suostut ottamaan vastaan ainoastaan sellaista "tutkimusta" jossa näin todetaan.

Mitä jos tekisit aivan oikeasti kirjallisuushaun aiheesta? Nelli portaalin kautta pääset alkuun. Älä etsi ainoastaan omia ennakkoluulojasi tukevaa aineistoa, vaan pyri aidosti selvittämään vastausta siihen onko homoseksuaalien joukossa seksuaalinen kiinnostus ja toimet yleisempää pikkulapsiin kohdistuen. Minä edellytän ainoastaan sitä, että asia esitetään juuri sellaisena kuin se on. En hyväksy tutkimusta, jossa pyritään vahvistamaan omia ennakkoluuloja olivatpa nuo ennakkolulot sitten mitä hyvänsä.

Onko sinun vaikea hyväksyä esimerkiksi väitettä: Jo on, niin olet homofoobikon vastakohta, eli henkilö, joka kieltäytyy uskomasti mitään sellaista homouteen liittyvää tosiasiaa, joka voidaan tulkita negatiiviseksi. Olisiko homofani oikea nimitys tuollaiselle henkilölle? Miksi sitten annat linkin johonkin kotisivuille, jossa selkeän asenteellisesti pyritään osoittamaan, että homojen joukossa ei ole poikkeavaa määrää lapsen hyväksikäyttäjiä?

Miksi et anna suoraan jotain tieteellistä julkaisua, josta asia ilmenee? Minusta kyllä nyt tässä kohdin vaikuttaa, että olet omaksunut stereotypiat ja vältät tieteellisiä julkaisuja viimeiseen asti. Pedofilia on sairaus ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos. Pedofiili voi elää koko elämänsä syyllistymättä koskaan rikokseen.

Ei täällä ole ilmennyt, että kenelläkään keskustelijalla olisi vaikeuksia ymmärtää tätä asiaa. Mitä sinä haluat viestittää tuollaisten itsestään selvyyksien esiin tuomisella? Psykologian professori Gregory M. Herek työskentelee Kalifornian yliopistossa. Hän on erittäin ansioituneesti perehtynyt mm. Tuossa on linkki yliopiston sivuille, josta löytyvät hänen aihetta koskevat tieteelliset julkaisunsa.

Artikkelissa jonka laitoin aikaisemmin, hän käy läpi tutkimuksia, joissa on päädytty väitteisiin, että homoseksuaalit syyllistyvät lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin enemmän kun väestö keskimäärin. Näissä tutkimuksissa on ongelmana esim. Hienoa jos tunnet kaikki näitä sivustoja seuraavat ja voit sillä perusteella sanoa, että kaikki osaavat erottaa pedofiilin ja seksuaalirikollisen.

Toinen harrastaa taistelulajeja ja kamppailuelokuvia. Aivan tavallisia nuoria miehiä siis. Tai ehkä ei sittenkään. Esimerkiksi isyys on Suomessa retuperällä, vuotias Jouni Karhu lataa. Tuntuu, että sitä käytetään, kun ollaan sitä mieltä, että kaikki on jo hyvin. Käytän mieluummin sanaa feminismi, vuotias Juhana Venäläinen jatkaa.

Lukiossa halusin pukeutua vähän toisin ja katsoa reaktioita, Karhu kertoo. Etkös se ollutkin juuri sinä "Neo " joka miessakkienkin sivuilla kirjoitti kovasti ymmärtäväiseen sävyyn "pederastiasta".

En löytänyt sieltä yhtään ko. Voisitko nimetä jonkin tuon professorin julkaisuluettelon tieteelliset kriteerit täyttävän tutkimuksen, josta tuollainen asia ilmenisi, niin voimme jatkaa keskustelua?

Pelkällä yleistasoisella höpinällä ja ihmisten leimaamisella homofoobikoiksi ei nyt pääse eteenpäin. Tarvitaan jotain oikeaa näyttöä asiassa. Minä en muuten väittänyt tuntevani jokaista palstan lukijaa.

Sinä rakennat taas olkiukkoja. Syyllistyt siihen ihmeen tiuhaan ja uskottavuutesi tieteeseen nojaavana henkilönä rapisee aika vauhdilla. Olet tehnyt paljon hyvää työtä. Miksi annat ennakkoluulojen ohjata itseäsi tässä kysymyksessä, kun et niin yleensä tee?

Miksi tämä on sinulle niin vaikea asia? Anun keskustelun alkupuolella kovasti paukkuneet henkselit näyttävät aina vain löysemmiltä kun keskustelu etenee? Voisitko lyhyesti kuvailla mitkä ovat tämän sexpo säätiön tavoitteet? Eritoten haluaisn kuulla sen miten sexpo säätiö suhtautuu "pederastiaan"? Suoraan sanoen, tilanne taitaa nyt kyllä olla se, että minä kustannan verojen myötä myöskin tuon sinun tekemäsi yhteiskunnallisen tihutyön.

Mitään yhteiskunnan tukia en ole hakenut, enkä nostanut, en missään muodossa. Katso tästä, kokonaan itse kustantamaani työtäni, seuraavassa linkissä eilisen ja tämän päivän osalta:. KANTELU laittomasta viranomaistoiminnasta - postia oikeusministeriöstä - Riita-automaatti -- Kuinka kauan tämä viranomaisen kuuropiilo saa vielä jatkua?

Mikset edes kehtaa käyttää omaa nimeäsi tässäkään keskustelussa? Entä mitä jos kertoisit vielä tarkemmin mitä tarkoitit seuraavalla sanomalehti Karjalaisessa esittämälläsi mielipiteellä:. Kysyt mikä on Sexpo säätiön tavoite. Se on edistää suomalaisten seksuaalista hyvinvointia koulutuksen, neuvonnan ja terapian keinoin, sekä vaikuttaa tämän alueen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Kysyt myös mikä Sexpo säätiön suhtautuminen pederastiaan. Säätiö noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakia. Emme hyväksy seksuaali- tai muutakaan rikollisuutta.

Pidämme tärkeänä, että seksuaalirikoksiin syyllistyneet saavat sellaista terapiaa esim. Jotta tämä asia nyt tulisi lopullisesti selväksi, Olen siis elättänyt itseni koko ikäni omalla työlläni. Siitä puolestani olen aivan varma, että sinä, Jouni Karhu alias Neo , et niin ole tehnyt! Niin että kertoisitko sinä, Jouni Karhu hyvä, meille nyt - vuorostasi - kaikista niistä yhteiskunnan tukimuodoista mitä sinä parhaillaankin tekemäsi tihutyön mahdollistamiseksi tällä hetkellä nostat?

Kiitos jo etukäteen niistä tiedoista joita kohta varmaankin annat. Siis siitä mihin meidän omalla työllämme hankkimat verorahamme sinun osalta uppoavat, pahempaan kuin kankkulan kaivoon. En voi mitään, jos Herekin ja hänen työryhmänsä 30 vuoden tieteellinen tutkimus ja kritiikki väitteisiin homoseksuaaleista lasten hyväksikäyttäjinä ei vakuuta. Vaikutat henkilöltä, joka tuntee tieteellistä tutkimusta ja olet ilmeisesti jo perehtynyt Herekin ja hänen ryhmänsä teksteihin, koska näin nopeasti et olisi ehtinyt perehtyä vuosikymmenten mittavaan tutkimukseen.

Oletan, että et ole homofoobinen, etkä suhtaudu seksuaalisiin vähemmistöihin ennakkoluuloisesti stereotypioiden kautta.

Tavoitteesi onkin siis ollut provosoida minut osoittamaan, että esittämäsi väitteet ovat tieteellisesti kestämättömiä. Toivon siis että ne jotka uskovat, että homoseksuaalit syyllistyvät lasten hyväksikäyttöön useammin kuin ihmiset yleensä, perehtyvät lähettämiini linkkeihin. Kannattaa olla tarkka sen suhteen, miten ilmiöt määritellään, ja erityisen tarkempi sen suhteen miten edustavaan otokseen havainnot perustuvat.

He ovat aivan yhtä hyviä työssään, yksityiselämässään ja moraalisissa valinnoissaan kuin ihmiset yleensä. Oikeusvaltiossa on tärkeää pitää huolta siitä, ettei vähemmistöistä levitetä stigmatisoivaa tietoa kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille yksilöille ja syrjinnän kielto sisältyy sekä Suomen perustuslakiin että ratifioimiimme ihmisoikeussopimuksiin. Eric Comethan hävisi lapsensa, ensin, pian tämän jälkeen alkoholimyrkytykseen kuolleelle vaimolleen, ja sen jälkeen, tämän alkoholimyrkytykseen kuolleen lasten äidin uudelle lesboystävättärelle.

Lasten alkoholimyrkytykseen kuolleen äidin lesboystävätär oli tullut lasten elämään hänen yhdessä lasten äidin kanssa suorittamansa lapsikaappauksen yhteydessä. Tuossa lapsikaappauksessa lapset kaapattiin Sveitsistä Suomeen. Lapset käytännössä yksinkertaisesti varastettiin kotoaan Sveitsistä, Helsingin kaupungin sosiaalitoimiston vankkumattomatta tuella. Tässä toimenpiteessä käytettiin, jälleen, yllätys yllätys, isästä esitettyjä perättömiä väkivaltaväitteitä.

Eric Cometin käytyä vuosikausia oikeutta Suomen valtiota vastaan, hän lopulta voittikin juttunsa Euroopan ihmisoikeustuomiosistuimessa EIT , ja Suomen valtio tuomittiin poikkeuksellisenkiin sakkoihin ihmisoikesrikoksesta. Eric Comet menetti kuitenkin lapsensa lopullisesti, ja pian myöskään lasten edesmenneen äidin äiti ei enää saanut tavata lapsenlapsiaan, hänen käännyttyä lasten äidin, tyttärensä kuoleman jälkeen puolustamaan lasten isää huoltajaksi. Se ei liene tuossa tarinassa kenellekään enää minkäänlainen yllätys, että vakavasta ihmisoikeusrikoksesta Suomen valtiolle langetettuja rahoja sitten taas ulosmitattiin Eric Cometilta mm.

On täysin selvää, että tämä kaikki ei ole voinut tapahtua myöskään "ihmioikeus ja tasa-arvopresidenttimme" tietämättä. Pikemminkin oletan hänen vaikuttaneen asioiden kulkuun, harrastuksiensa mukaan. Kaiken kaikkiaan ei ole millää tavalla liioiteltua sanoa Suomen valtion olevan aivan täydellinen lasten ja heidän isiensä ihmisoikeuksien roistovaltio.

Tunnetko tapauksen Eric Comet? Jos et, niin tutustuisitko siihen nyt, se dokumentoitu hyvin YLE 1: Siis täällä kerrataan Miessakkien sivuilla esitettyjä homofoobisia väittämiä a'la Jyrki Tarkkonen ja Antti Heiskala - toinen toistaan tukien. Olin siis väärässä kun kuvittelin Tarkkosen vain provosoivan kirjoittamaan tarkennuksia, jotta homofoobikot saavat tiedon tieteellisistä tutkimustuloksista.

Linkitin tiedon jossa Herek on työryhmineen osoittanut että Timothy J. Daileyn väitteet, joihin hän nyt vetoaa, ovat kestämättömällä pohjalla. On ilmeisesti tarpeetonta esitellä tieteellisiä tutkimustuloksia, kun epätieteelliset ovat näille kirjoittajille niin mieluisia ja vastaväitteenä esitetään juuri ne yksilöidyt väitteet, jotka Herekin työryhmä on kumonnut.

En ymmärrä miten näiden veijareiden kanssa voi jatkaa tieteelliseen tietoon perustuvaa keskustelua. Mutta se ei näytä olevan keskustelijoiden tarkoitus. Enemmäkin näyttää siltä, että toista mieltä olevat täytyy tyrmätä ad homimen -todistelulla henkilöön menevä. Joku yrittikin täällä kysellä jmit: Minä kirjoitan omalla nimelläni, ja nyt myös työnantajani asenne on laitettu kyseenalaiseksi. Avoin, tutkimustietoon pohjaava keskustelu on näillä ehdoilla mahdotonta.

Nyt nämä veijarit palaavat taas Eric Cometin tapaukseen sivuuttaen aloittamansa homokeskustelun. Cometin tapaus on Suomen oikeuslaitoksen synkkää historiaa, ja EIT teki asiassa hyvän ratkaisun. Mutta sekin ratkaisu kannattaa lukea lukutikun kanssa, eikä messuta omien fobioiden perusteella. Sinä siis taas palaisit tuohon monella tavalla aikamoisen kapeakatseisen ja tietämättömän, mutta kovasti silti mielellään mestaroivan, sosiaalitädin rooliisi. Toisin kuin yrität väittää, minulla ei ole mitään kenenkään seksuaalisia taipumuksia vastaan, minusta on aivan saman tekevää mitä ihmiset puuhaavat, kunhan he eivät aiheuteta vahinkoa muille.

Nyt näin kuitenkin on tehty tässä maassa, jo laittomasti toteutetun laittoman lapsia syrjivän lainsäädännön tasolla. Mitä siitä, niinkö, kunhan aikuiset saavat tehdä mitä haluavat?

Hyvin pitkälti samaa sukua tuon nyt toteutetun laittoman lainsäädännön kanssa ovat sellaiset Suomessa yleiset ihmisoikeusrikokset, totaalinen syrjintä sukupuolen perusteella, kuin mitä tuossa aiemmin sivuamassani tapaus Eric Cometissa tapahtui. Nuo asiat kertovat vieläpä aivan samasta asiasta: Sairaasta Suomesta, jossa isät eivät ole lainsäätäjille, eivätkä sen soveltajille, sosiaalitädeille, minkään arvoisia. Anu, sen olen useiden Hesarissakin käymiemme keskustelujen perusteella havainnut, ettei sinulla kyllä todellakaan ole mitään sellaista ylivertaista tietoa johon koko ajan yrität viitata, kuten nyt muka tapaus Eric Cometin tiimoilta, tällä kertaa.

Et siis huomannut, tuossakaan, edes sitä, että tapaus Eric Cometissa oli nimenomaan kyse siitä, että siinä asetettiin jopa alkoholimyrkytykseen kuolleen lasten äidin elämään, hänen suorittamansa lapsikaappauksen yhteydessä tullut uusi lesboystävätärkin etusijalle lasten oman, lapsista ainaa tuohon kaappaukseen asti huolehtineen oman isän sijasta.

The purpose of this proviso is in one sense self-evident. It may not be possible if the parents are dead or have repudiated the child.

States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity.

Eric Cometin lapsilta heidän heille mitään sukua olematon ja vasta lapsikaappauksen yhteydessä heidän elämäänsä tullut uusi "huoltaja" muutti jopa Ericin lasten nimet. Vain selkeä ihmisoikeuksien rikollisvaltio antaa kaiken tällaisen tapahtua,ja jopa tukee tällaista lasten ihmisoikeuksien täysin häikäilemätöntä polkemista.

The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child: Meaning of ´as far as possible´:.

Ennen kuin profiloit minua toistamiseen tyylillesi uskollisesti, käypä esittämässä Jouni Karhulle pahoittelusi esiintymisesi johdosta. Esittämäsi on niin ala-arvoista ja loukkaavaa, että välitän kirjoituksesi Jouni Karhulle tiedoksi. Jos olisit lukenut edes jotakin Herekin työryhmien tuotannosta, olisit varovaisempi käsitteiden käyttämisessä. Sama väärinkäsitys on myös Timothy J.

Olen seurannut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja kohtuullisella huolella pantuani vireille lukuisia tapauksia ja avustettuani asianajajia niiden hoitamisessa Heiskala sai minulta 3 kääntämääni päätöstä. Tunnen siis myös Cometin tapauksen, ja se on minusta Suomen oikeuslaitoksen synkkää historiaa. Olen kahdesti ollut family advisorina EIT: Finland Grand Chamber käsittelyssä voimasuhteet 7 valtiovallan edustajaa ja 2 perheen puolustajaa , yleisönä olleet Strasbourgin oikeustieteellisen oppilaat äänestivät jaloillaan kuunneltuaan Suomen valtion edustajien höpinöitä.

Valtiovallan Kosonen UM, Heiliö STM ideahan on kiistää selvät faktat, jotka osoittavat että virkamiehet ovat loukanneet kansalaisen ihmisoikeuksia, joten valtiovalta on syyllistynyt allekirjoittamansa sopimuksen loukkaamiseen. Suosittelen siis perehtymään myös muihin päätöksiin, Comet ei ole ainoa. Siinä viranomaiset olivat sijoittaneet lapset laitokseen, jonka johtaja oli tuomittu lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja lapset oli totaalisesti vieroitettu vanhemmistaan.

Tähän tuomioon liittyy tuomari Zupancicin todella hieno määritelmä valtiovallan velvollisuuksista lasten huostaanotoissa referoin sitä pitkästi artikkelissani 'Psykologinen todistelu seksuaalirikoksissa' kirjassa Hamilo: Älkää säätäkö päätänne, häiriö on todellisuudessa. Suomi ei siis ole ainoa eurooppalainen valtio, joka ei kunnioita kansalaisten oikeuksia, mutta näin pieneen populaatioon nähden tuomioita on tullut runsaasti.

En tiedä kummasta on kyse, virkamiesten törkeydestä vai kansalaisten valveutuneisuudesta. Onko kysymyksessä epidemia, vai moraalinen paniikki? Ja miten taatan,sekä lapsen, että vanhemman oikueturva?

Mielestäni nämä molemmat artikkelit olivat eräänlainen päänavaus, koskien nimenomaan perättömiä insesti, raiskaus, väkivalta, alkoholismi syytteitä, joita esiintyy nimenomaan huoltajuusriidoissa lyömäaseina ja valttikortteina.

Myös näiden "epäilyjen" tutkinta on käsitykseni mukaan täysin retuperällä ja "ammattitaidottomien puoskareiden ja vainoharhaisten "Cosa Nostra" järjestelmään kuuluvien hysteerikkojen hallinnassa". Kun puolustusasianajajat rupesivat syyttämään lastensuojeluviranomaisia, työ kävi Taskisen mukaan erittäin raskaksi.

Nämä ydinasiat kitetyvät näihin totemuksiin Sillä lait ovat muuttuneet ja tutkimus on tuonut uutta tietoa. Keskustelu on vinoutunut eipäs juupas keskusteluksi ja pois itse pääasiasta, jonhonka olisi haluttu ja voitu vaikuttaaa. Tämä pääasia on jäänyt täysin syrjään ja keskustelun aiheeksi on tullut homofobia.

Homofobian vastaista kansainvälistä päivää vieteään Tuesday, October 17, 2: Aatoksia - Likaisesta Näytelmästä:. Miksi Tytti Solantaus otti "tutkimuskatsaukseensa" vain pieniä, ja vain pieniin lapsiin kohdistuvia ja lyhytkestoisia lesbotutkimuksia, vaikka koko lakiesitys koski todellisuudessa nais-miesparien lisäksi vain yksinäisiä naisia, joiden lasten surullisesta kohtaloista kertovat laajat ja pitkäkestoiset luotettavat tutkimukset jätettiinkin sitten kokonaan "tutkimuskatsauksen" ulkopuolelle?

Miksi tutkimuskatsauksen tekijäksi valittiin nimenomaan itse nais-naisparisuhteessa elävä nainen? Miksi koko ajan puhuttiin, mm. Miksi lapsiasiavaltuutettu vaikeni lasten laillisista oikeuksista, ja lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämästä oikeudellisesta suojasta? Miksi mitään Sukupuolivaikutusten arviointia SUVA ei tehty, vaikka sosiaali - ja terveysministeriön omat säännöt sitä kaikkien hallinnonalansa lakien valmistelun yhteydessä nimenomaan edellyttävät?

Tämä siis silloinkin kun ihmisiä ei suoraan ja häikäilemättömästi jaeta kahteen eri kastiin, vain sukupuolensa perusteella, niin kuin nyt tehtiin? Miksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta - joka kuitenkin ulottuu yhteiskunnan kaikille alueille - ohitettiin keksimällä naurettavia, täysin mielettömiä, kiertoilmaisuja juuri tuossa laissa kielletylle asioille?

Miksi tasa-arvovaltuutettu Romanov kielsi lakinsa? Oliko joku häntä siihen painostanut? Miksi tasa-arvovaltuutettu Romanov siteerasi lausunnossaan lakia, jonka valvominen ei edes hänen tehtäviinsä mitenkään kuulu, yhdenvertaisuuslakia, joka taas puolestaan ei edes ulotu perheoikeuden alueelle?

Miksi ´joidenkin´ ihmisoikeuksista erityisen mielellään ääntä pitävä presidenttimme ei ollut lainkaan kiinnostunut oman maansa lasten ihmisoikeuksista? Miksi perustuslakimme edellyttämää lapsen oikeutta tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti yksilönä, ja oikeutta saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti, ei kunnioitettu?

Miksi oikeastaan yhtään mitään lakia, tai moraalista periaatetta, ei kunnioitettu tätä lakia väkisin läpi ajettaessa, mukaan lukien median osuus, tarkoin valituin ´keskustelijoin´ orkestroituna halpana näytelmänä, jolla ajaa läpi hyvin arveluttavin, jopa laittomin tavoin valmisteltu ja tosiasiassa täysin laiton laki? Ei teidän tarvitse kertoa, kysykää vain itseltänne miksi näin annettiin tapahtua, minulla on tästä asiasta omat vankat aatokseni.

Tuohon yläpuolelle postaamaani kanteluuni liittämään tekstiin tuli nyt taas tässä sitä palstalle sopivaksi muokatessani pikkuinen typovirhe:. Article 27 requiring States to assist parents in their material responsibilities in relation to caring for children is also relevant. The right to be "cared for" by both parents implies a more active involvement in the child's life than simply paying the other parent or the State money to support the child see article 27 4.

It should be noted that unlike article 5, which refers to the albeit limited rights of parents and others, this article is framed in terms of the child's right, not the parents'. At one stage the drafting of this article included the proposed formulation "The child shall have the right from his birth to know and belong to his parents", but the words "belong to" were considered inappropriate in a convention on children's rights ".

Eräitä lakiemme valmisteluun liittyviä, ja jo hyväksyttyjä ja toimeenpantuja periaatteita:. Et sillee meillä, vähä lakeja, vai mitä lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola?

Sinun kanssasihan minä jo hyvissä ajoin ennen lain valmistelun loppumista keskustelin asiasta noin puolisen tuntia, ja muistutin sinua, silloinkin, tällä kertaa suullisesti, mm.

Kykenemättä mitenkään puolustamaan sitä miten oli toimittu, sinä Tiina myötäilit vain sitä mitä sanoin. Mutta, sinäkään, arvoisa lainamistelujohtaja Tiina Astola, et tehnyt asialle mitään, et yhtään mitään, vaan kirjoitit sitten laittomasti valmitellun laittoman lain valmiiksi, ja sait siitä hyvästä presidentti Tarja Haloselta kunniamerkin.

Antti Heiskalalla on elinikäinen porttikielto vanhemmat. Haluatteko tulla nähdyksi ja kuulluksi: Kun asia olisikin noin valoisa, vaan ei ole. Kun kyseessä ovat alle vuotiaat, poliisi pyytää virka-apuna terveydenhuollon yksikköjä haastattelemaan lapsen.

Muissa yksiköissä, kuten Tampereella jossa on suhteeton määrä näitä tapauksia on kehitetty ohjeiden vastaisia menetelmiä. Eli lähdetään siitä, mitä äiti on tapauksesta kertonut, ja lapsi painostetaan tuottamaan tällainen kertomus. Kun lapsi ei tällaista tuota, lausuntoon kirjataan todisteeksi hyväksikäytöstä se, että lapsi on tapahtuneesta niin ahdistunut, ettei halua siitä puhua.

Poliisille ja syyttäjälle tämä riittää todisteeksi rikoksesta, ja valitettavan usein myös tuomioistuimelle. Jos mitään aineellista näyttöä ei ole, eikä lapsi sano mitään, on tapana antaa 8 kk: Tämä siis varmuuden vuoksi, ettei tuomioistuinta syytettäisi pedofiilien hyysäämisestä. Eräässä tapauksessa ainoa raskauttava seikka oli se, että syytetyn väitettiin olevan homoseksuaali, vaikka ainoa näyttö tästä oli että mies toimi AA: En usko, että Heiskalalle olisi kyseiselle sivustolle kirjoittaminen tullut koskaan mieleenkään.

Lapsikin tietää, että eroavat. Homoilla on esimerkiksi keskimäärin hurja määrä seksipartnereita heteroihin nähden ja heidän ammatinvalintansa poikkeaa keskimäärin huomattavasti heteroiden jakaumasta. Esimerkiksi stuerttien joukossa heillä on yliedustus. Tähän heillä on tietysti täysi oikeus, mutta ei pidä mennä väittämään että he eivät eroa minkään muun seikan suhteen kuin seksuaalisen suuntautumisen.

Au miten ilmiselvien valheiden levittäminen seksuaalisesta vähemmistöstä voi palvella vähemmistön etuja? Onko myös edustamasi järjestön kanta, että seksuaalivähemmistöistä on järkevää levittää julkisuuteen valheita? Mutta sitten Anu Suomela ei enää ymmärtänytkään sitä miten Heiskalan tapauksesta Eric Comet kirjoittama liittyi tuohon hänen kirjoittamaansa. On tää omituinen keskustelu, vaikka ei toki poikkea niistä jotka Heiskala ja Tarkkonen ovat vuosien kuluessa tukkineet loputtomilla postauksilla.

Toinen strategia keskustelun sammuttamiseen on haukkua jokainen, joka esittää erimielisiä kantoja, tai tuo keskusteluun muuta tietoa kun nämä veljet hyväksyvät.

Tieteellinen tutkimustieto joutaa roskiin, jos veljet ovat tuloksista eri mieltä. Näin vaikka heillä ei ole mitään tieteellistä meriittiä tai alan julkaisuja. Mahtaako olla tieteellisen tutkimuksen kritiikin edellyttämää koulutustakaan? Jos homoseksuaaleilla on useampia seksipartnereita kuin heteroilla, niin so what? Ihmiset ovat ihmisoikeussopimusten mukaan autonomisia olentoja, ja seksuaalisuus on kaikkein intiimein alue. Millä oikeudella tirkistellään mitä kukakin vällyjen alla tai päällä puuhaa.

Sen ei pitäisi kuulua ulkopuolisille, mikäli Euroopan ihmisoikeussopimusta kunnioitetaan. Kolmannen kerran totean, että Cometin päätös on Suomen oikeuslaitoksen synkkää historiaa. Cometin tapaus on poikkeuksellisen räikeä vanhemman oikeuksien loukkaus, mutta vaikea laittaa muitakaan jonoon vähemmän räikeinä. Useimmissa tapauksissa, joita olen pannut vireille tai assisteerannut EIT: Olen tarjoutunut jakamaan kaiken tiedon keskustelijoille, ja Heiskalalle postasinkin satoja sivuja kirjoittamiani tekstejä ja käännöksiäni.

Ei näytä yhtään helpottavan. Siksi epäilen että henkilö osaa kyllä kirjoittaa, mutta puutteita on luetun ymmärtämisessä. Yritin nimimerkki Homofobian kommentin vuoksi palata keskustelun ydinaiheeseen, mutta tuloksena oli samoja postauksia, jotka on lähetetty kaikille mahdollisille keskustelusivuille, sillä seuraamuksella, että ihmiset kyllästyvät lukemaan sivustoja.

Pidin velvollisuutenani osallistua tähän keskusteluun, koska minua haastateltiin, ja olin halukas laajentamaan näkökulmaa. Jos olisin alkuaan tiennyt, että esiinnyn artikkelissa, toisen henkilön kanssa, jota haastateltiin, en olisi suostunut, koska hänkin on kuumakalle.

Asiasta olisi todella tärkeää keskustella, mutta olen taas onnettomassa tilanteessa, kun kuuma-kallet käyvät omaa sotaansa, eikä asiallinen keskustelu ja tietojen vaihto ole mahdollista. Eikö heistä saa kirjoittaa mitään mitä he kokevat ikäväksi? Mitä tuo on tuo stigmasoiva tieto? Saako tuoda esiin sen tosiasian, että puistoraiskaajista valtaosa on ulkomaalaistaustaisia ja kotoisin tietyistä maista? Kyllä tosiasiat pitää voida saada sannoa ääneen. Syrjintää on myös se, että vähemmistöistä levitetään ns.

Silloin syrjityksi tulee enemmistö. Homot ja lesbot ovat yhteiskunnan erityissuojelussa ja he ovat saavuttaneet aseman, jossa heistä ei saa kirjoittaa mitään ikävää olipa asia kuinka totta tahansa.

Heteromiestä saa lyödä kuin vierasta sikaa ja levittää mitä hyvänsä valheita ja kiihottaa kansaa keski-ikäisiä ylipainoisia heteromiehiä vastaan kuinka paljon hyvänsä. Ei koira perään hauku. Eikä Halosen kissatkaan lotkauta korvaansakkaan. Sitten meillä on henkilöitä täällä viisastelemassa ihmisoikeuksista, vaikka eivät näe malkaa edes omassa silmässään. Tässä sitä taas ollaan. Kun ei ole kapasitettia käydä keskustelua itse aiheesta, niin siirrytään keskustelemaan henkilöistä. Tieteellisen tutkimuksen kritisoiminen ei tietenkään edellytä mitään koulutusta.

Tuohan on aivan pähkähullu idea. Tieteellisen tutkimuksen tulee kestää kriittinen tarkastelu täysin riippumatta tarkastelijan koulutuksesta.

Onko mielestäsi järkevää levittää valheita seksuaalisesta vähemmistöstä? Voisitko ystävällisesti lopettaa sen. Sellainen on pidemmällä tähtäimellä hyvin vahingollista homoille ja loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan. Milloin tuo "LOL" liitto on pystyssä, olet jankuttanut asiaa jo hyvin hyvin pitkään.

Ketkä tuunaa tuota hanketta kanssasi, vai onko tuo edelleenkin vain yhden miehen kuvitteellinen rrrojkti. Sellainen on pidemmällä tähtäimellä hyvin vahingollista homoille ja loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan'. Tieteellisen tutkimuksen kritiikki edellyttää tutkimusperiaatteiden ymmärtämistä. Henkilön joka ei ymmärrä lujuuslaskentaa on turha neuvoa insinööriä sillan rakentamisessa. En tiedä onko kysymys osoitettu minulle, mutta ehdottomasti en halua levittää väärää tietoa.

Tarkoitukseni on yrittää jakaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. Keskustelu on mahdotonta, jos kaikki tieteelliset kriteerit hylätään. Eipä niitä tässä keskustelussa ole juuri ollutkaan, vaan keskustelua ovat häirinnet postailullaan muutamat fanaatikot, jotka ovat tukkineet vapaan keskustelu.

Niin näyttää käyneen monilla muillakin keskustelupalstoilla. Suomi on vapaa, demokraattinen maa, jossa vapaan keskustelun ja mielipiteenmuodostuksen tukkiminenkin on oikeus.

Jos minä esitän perustellun näkemyksen siitä, että silta on suunniteltu väärin, niin silloin ammattitaitoinen siltainsinööri käsittelee argumenttini eikä minua. Hän voi esimerkiksi todeta, että "Olet käyttänyt vertailulaskelmissasi betonin lujuusluiokkaa K30, vaikka sillan rakentamisessa on käytetty betonia jonka lujuusluokka on K" hän ei vastaa "sinä et ole sillanrakennusinsinööri, joten en edes keskustele kanssasi aiheesta, enkä vastaa kriittisiin puheenvuoroihin mitään, koska sinä olet minun alapuolellani.

Sillanrakentamiseen liittyvät innovaatot ovat muuten valtaosin muiden kuin sillanrakennusinsinöörien tekemiä. Sillanrakennusinsinöörit ovat sen verran fiksua porukkkaa poiketen näistä humanistipelleistä että he eivät ole työssään ylimielistä porukkaa vaan tuntevat suurta nöyryyttä sen edessä ymmärtäen, että he voivat joka päivä tehdä virheen, joka maksaa ihmishenkiä. He eivät neuvo kollegoitaan vaikenemaan omaan alaansa kohdistuvaa kritiikkiä.

Oliko se niin, että homoseksuaalit poikkeavat valtaväestöstä ainoastaan seksuaalisen suuntautumisen osalta? Niinkö se tosiaan oli? Mitä työtä sinä Antti teet tällä hetkellä? Siis sellaista työtä mistä saat rahaa elämiseen. En ryhdy todistelemaan sitäkään, että jumalaa ei ole olemassa, koska olemattoman todistaminen on mahdotonta.

Mutta voin kyllä keskustella henkilön kanssa joka uskoo tietävänsä, että jumala on. Kristillisen kirkon alkuaikoina suuresti arvostetut oppineet keskustelivat siitä, että taivaassa on jo tungosta eli Myytti homoseksuaalien harjoittamasta kuolemansynnistä on peräisin noilta ajoilta. Samaan kategoriaan kuuluu itsetyydytys kuolemansyntinä.

Voin kuvitella että papit, joiden piti elää selibaatissa saivat näitä tunnustuksia kuullessaan erektion. Ehkä joutuivat sen vuoksi tekemään omakohtaista syntiä. Siksi kirjoittelivat entistä ankarampia tuomioita niille, jotka olivat hairahtuneet epäpyhään seksiin, eli nauttimaan ilman siittämisen pyhää tarkoitusta tämä vain hypoteesina.

Myös eläimet jotka oli saastutettu piti lahdata. Yksi renki pystyi saattamaan talollisen perikatoon tämän uskomuksen vuoksi. Aiheesta on kirjoittanut erinomaisen väitöksen Teemu Keskisarja 'Secoituxesta järjettömäin luondocappalden canssa'. Kiintoisaa on, että tuolloin naiset lähetettiin Junttilan tapauksessa tarkastamaan lehmä, johon isännän väitettiin secaanduneen.

Naiset todistivat, että lehmässä oli käyttäytymispiirteitä, jotka osoittivat näin dapahduneen. Nykypäivän insetitutkimukset eivät mitenkään eroa luvun lehmän käyttäytymistä arvioineiden naisten metodeista. Olisi siis tieteen paikka, vaikka joku maallikko saattaisi olla siltainsinööriä viisaampi, kun kaikki silta-insinööritkään eivät hallitse alaansa.

Ehdotan lukemaan uudelleen ylempänä postaamani Sariolan artikkelin. ICD virheellisen käännöksen vuoksi ihmisten elämät tuhotaan ja lapset jäävät isättömiksi, kun oikeuslaitoksessa on uskottu psykologiaan ja psykiatriaan auktoriteettina, vaikka tosiasiassa ovat Junttilan lehmän käyttäytymisen arvioijia.

Mitä homoihin tulee, niin suosittelen lukemaan edes vähän Herekin työryhmien tuotantoa, ettei tarvitse keskustella tasolla 'lehmän käyttäytymisen asiantuntija'.

Jos mitään aineellista näyttöä ei ole, eikä lapsi sano mitään on tapana antaa 8 kk: Tämä siis varmuuden vuosi, ettei tuomioistuinta syytettäisi pedofiilien hyysäämisestä". Alan tulemaan yhä Vakuuttunemmaksi, että "Suomi laivan" ohjaimissa on "Cosa Nostran" piirteitä.

MOT ohjelmat ovat käsitelleet muutamia tapauksia ja A-studio myöskin. Sekä äärifemnistien miesviha alkoivat rantautumaan Suomeen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuli muoti-ilmiö, jolla selitetään mitä vain elämänongelmaa.

Olit hastateltavana A-Sudion ohjelmassa Toinen iseistä ei saanut tavata lapsiaan, mutta toinen isä sai. Ohjelmasta jäi mieleeni Tays: Löysin Googlen haulla - "pälvi kaukonen" - alleolevan Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausonnon lisäksi "Ero-isä Suomi 24h keskustelu", jossa oli muutama kannaotto kyseisestä ohjelmasta. Eduskunnan oikeusasiamiehen erilliskertomuksessa tarkastellaan eri hallintoalojen viranomaisten toimintaa perheväkivallan lapsen turvallisuudelle aiheuttaman vakavan uhan torjumiseksi ja hoitamiseksi.

Lastensuojelun asiakkaiden määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvanut huomattavasti. Avohuollon tukitoimien piirissä on nykyisin noin Lastensuojeluilmoitus saaatetaan jättää tekemättä myös sen vuoksi, ettei ilmoituksen uskota johtavan tarpellisiin toimenpiteisiin resurssipulan takia.

Esimerkiksi kiireellisiä sijoituspaikkoja perheväkivallan uhriksi joutuneille lapsille ei ole riittävästi. Äitiys ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajilla ja kouluterveydenhoitajilla on asiantuntijuutta ja osaamistaa ehkäistä lapsiin kohdistuvaa perheväkivaltaa tukemalla vanhemmuuteen kasvua ja åperheen omia voimavaroja arjessa Valiokunnassa ovat olleet kuultavina: Näyttipä asiatuntijoiden joukossa olleen myö Pälvi Kaukonen, muiden "asiantuntijoiden lisäksi".

Kirjoitin aikaisemmin, että TEO: En ole matemaatikko mutta koko maahan verrattuna seksuaalisen hyväksikäytön tutkimukset ovat siellä väestöpohjaan nähden kertaisia verrattuna muuhun maahan TEO uusii sivustojaan, joten näihin tilastoihin ei enää pääse käsiksi. Eli Tampereella ja sivutoimistossa Seinäjoen sairaalassa ollaan erityisen valppaita tunnistamaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Näissä yksiköissä ei noudateta tieteellisen tutkimuksen periaatteita, vaan metodi on perintöä aikaisemmin kirjoittamastani 'lehmän poikkeavan käyttäytymisen' arvioinnista luvulta.

Kovin kiusallista on sanoa julkisesti, että mitä enemmän sosiaalityöntekijöitä sitä enemmän mielivaltaa. Erityisen vaikeaan asemaan ovat joutuneet ero-isät, jotka joutuvat maksajiksi ilman mitään oikeuksia toimia lastensa isinä. Ymmärrän hyvin, että tuomioistuimet inhoavat näitä tapauksia ja päätökset annetaan vähimmän vaivan periaatteella, sana sanaa vastaan on oikeudessa hankala juttu. Suosittelen toimimaan sovinnollisesti, sillä voittaa juttunsa, tai ainakin saa tasavertaiset oikeudet.

Lainsäädäntöä on syytä tarkentaa, mutta kuten arvostamani EIT: Anu mitä sinä nyt höpiset uskonnoista? Ovatko homot kaikkien muiden ominaisuuksien paitsi seksuaalisen suuntautumisen suhteen keskimäärin samanlaisia heteroväestön kanssa?

Tällaisen kysymyksen esittäminen sai sinut taas aivan sivuraiteille jaarittelemaan jostain uskonnollisista hihhuleista. Onko sinulla valmiutta käydä keskustelua omaan alaasi liittyvästä kysymyksestä? En ymmärrä mitä helvettiä se kenellekkään kuuluu mitä työtä joku keskusteluun osallistuva henkilö tekee?

Kyseessä on taas samat pyrkimykset alentaa keskustelijaa jonkin täysin keskukusteluun liittymättömän kysymyksen kautta.

Tuo on naistyypillistä vallan ja väkivallan käyttöä. Kun eväät ovat tuolla tasolla, niin en voi kuin valittaa. Strategianne lienee oikein valittu. Kun ei pärjää keskustelussa, niin vaihtoehdoiksi jäävät henkilökohtaisuudet, aiheen sivusta jaarittelu ja ymmärtämättömäksi heittäytyminen.

Ari Savolainen, kun sinä kustannat kaiken elämisesi ja toimintasi yhteiskunnan tuilla. Tuohon nähden olisi kohtuullista että antaisit oman toimintansa ja elämisensä kokonaan itse kustantavan Heiskalan tehdä arvokasta ja selvästi jo maan asioihin vaikuttanutta työtään edes sinun osaltasi rauhassa. Hänellä on aivan tarpeeksi tekemistä taistellessaan lapsen oikeuksilla kauppaa käyvän valtaeliittimme kanssa.

Tässäkin keskustelussa Heiskala on tuonut esiin runsaasti sellaisia asioita joita järjestelmä yrittää piilottaa, kaikesta tuosta maksavat suurimman laskun lapset. Ari, tuo sinun jatkuva pahaisen rakkikoiran räksytyksesi on kyllä surkeaa katsottavaa nytkin. Miestutkimuksen Seuran kevätseminaarissa Tampereella Jokinen nimesi itse löytämänsä ilmiön Suomalaiseksi takaiskuksi, käyttäen julkilausutusti Susan Faludin lanseeraamaa käsitettä, amerikkalaisen yhteiskunnan Backlashia, takaiskua, jossa yhdistyisivät tasa-arvon vastaisuus, uuskonservatiivinen pyrkimys takaisin perinteisiin perhearvoihin sekä uusliberaali talous- ja yhteiskuntapolitiikka.

Jokinen nimesi luomansa suomalaisen ilmiön esimerkeiksi mm. Niemelän ja Osmo Tammisalon, Henry Laasasen sekä vielä erikseen allekirjoittaneen. En ryhdy enkä voikaan ryhtyä arvioimaan muiden nimettyjen puolesta, kuinka heidän kirjoituksiinsa voidaan Jokisen esittämää soveltaa.

Mutta sen voin sanoa kirjamme sisällön ja tekijöiden puolesta, samoin kuin omasta puolestani, että Jokisen hätäinen ja mielivaltainen analyysi osuu täysin ohi maalin. Kirjamme tarkoitus on ollut tuoda esille ja nostaa keskusteluun sellaisia miesten asemaan ja elämään liittyviä aiheita ja intressejä, joilla on merkitystä joko tasa-arvokeskustelun tai miesintressien esiintuomisen kannalta.

Asiasta riippuen esitetään tarpeen mukaan jonkin verran kritiikkiä valtavirtafeminismiä kohtaan, samoin radikaalifeminismiä. Ehkä se on Jokiselle pyhäinhäväistys. Kirjassa esiintyvä kritiikki on asiapohjaista. Omasta mielestäni kritiikkiä ja keskustelua feminismin opinkappaleista olisi syytä lisätä. Tämä johtuu siitä merkillisestä kaksijakoisuudesta, jossa naisten ongelmiin tarjotaan melkein poikkeuksetta yhteiskunnallisia syitä, kun taas miesten kohdalla tarjoillaan uusliberaalia yhteiskunta- ja ihmiskuvaa.

Itsepähän ongelmansa aiheuttavat, todisteli feminismin matriarkka Kaari Utriokin naistenpäivänä. Asenne on laajalle levinnyt erityisesti akateemisten naisten ja naisjärjestöjen parissa.

Nähdäkseni uusliberalismi -epäilyjä kannattaa Jokisen etsiä lähempää, feminismin ja profeminismin piiristä. Jokinen väittää, että kirjamme kin olisi naisvastainen, että sen fokus olisi feminismin kritiikissä, naisten arvostelussa. Siinä hän on täysin väärässä. Kirjamme sisällys osoittaa aivan toista. Esipuheessa toteamme erikseen, että kirja ei ole naisia eikä tasa-arvoa vastaan, mutta kylläkin tähänastisen tasa-arvokeskustelun ja —politiikan yksipuolisuuksia vastaan, moniäänisen tasa-arvon puolesta.

Ja siihen kuuluu ehdottomasti miesten, puolen väestön asemaan ja etuihin liittyvien teemojen esittely. Niinpä kirjassamme Ilkka Taipale esittelee miesten jo perinteistä syrjäytymistä, Pasi Malmi ja Arno Kotro miehen syntyperästään johtuvaa asemaa instituutioiden edessä, siis oikeuslaitosta ja armeijaa. Matti Rimpelä kuvaa terveyspolitiikan suhtautumista miehen terveyteen, Timo Karjalainen miesten sosiaaliturvasta maksamien ja toisaalta saamien resurssien huikeaa epäsuhtaa, Ossi Korkeamäki ja Tomi Kyyrä sukupuolten palkansaajan tilastoon perustuvia palkkaeroja työpaikkatasolla, Miika Lehtonen, Heikki Sariola ja Ralf Sund miehen vanhemmuuden ja isyyden asemaa, jopa hyökkäystä miehen biologista isyyttä vastaan, Timo Kitunen miehiä ja miesasiakkaita naisvaltaisessa sosiaalityössä, Esko Länsimies poikalasten oikeutta koskemattomuuteen ympärileikkausten kohdalla, Pellervo Petäys eturauhassyövän havaitsemiseen suhtautumista, Hannu Lauerma populaaria aivokurkiaisuskomusta, Arno Kotro poikien tilannetta koulussa ja alenevaa opiskelijaosuutta, Jari Sinkkonen poikalasten kasvatusta, Teppo Vihola historiaa: Esimerkiksi Sariola käsittelee sekä miesten että naisten toisistaan käyttämiä nimityksiä sanomalehtiaineiston nojalla.

Mäkelä piirtää kuvan sodanjälkeisen miessukupolven kautta kuvan miehen aseman muutoksesta suhteessa naiseen. Raittila ennustaa naisten nousevan valtaan ja vallan käyttävän naisia. Pantzar tarkastelee miehen aseman muutoksen vihjeitä kuluttajaroolin kautta. Vähämäki tematisoi uuden työn ja työelämän sukupuolittumisen kysymystä. Pekka Sauri jaksaa suositella miehille ja naisille neuvottelua hyvä kun joku jaksaa uskoa , Jouni Varanka esittelee kehittelyään miesten ja naisten tasa-arvointressien sovittamisesta.

Itse kirjoitan mediasta tasa-arvoaiheiden käsittelijänä sekä sukupuolitetun väkivallan tutkimuksesta ja kampanjoinnista. Jokinen kävi puheenvuorossaan keskeisesti Pasi Malmin kimppuun. Jaana Kuusipalon luokittelun mukaan aihetta.

Jokinen näki kirjoituksessa mörköjä aivan toisin kuin paikalla ollut Anders Ahlbäck. Käy Jokinen allekirjoittaneenkin kimppuun. Olen eritellyt kirjassa journalistina — kuten omassa työssään teki kollega Susan Faludi — käsitystäni median valtavirtaisesta suhtautumisesta tasa-arvokeskustelun aiheisiin.

Esitän myös kritiikin tähänastisesta kaihtelemattoman yksipuolisesta ja tarkoitushakuisesta po. Juuri alkuvuodesta julkisuuteen tulleiden uusien kotimaisten tutkimustietojen valossa kritiikkini aiheellisuus vahvistuu. Miesten väkivaltakokemusten todennäköisestä laajuudesta sekä väkivaltatutkimuksen monipuolistamisesta ovat kirjoittaneet myös Usko, toivo, hakkauksen tutkijat Markku Heiskanen erityisesti ja Minna Piispa.

Suvi Ronkainen arvelee miesten po. Tekisi mieli sanoa Tuntemattoman Lahtisen tavoin: Jokinen väitti kirja-arviossaan teoksestamme Salaliitto on Jokisen ikioma keksintö. En ole sellaista koskaan väittänyt.

Mielestäni mainitun toimintaketjun yhteispeli on ollut aivan avointa, julkisesti — joskin totaalisen yksipuolisesti — perusteltua ja toimeenpantua. Juuri siksi siitä on puhuttava avoimesti ja isoilla kirjaimilla. Myös silloin, kun mukiloiduiksi ehostetut naislaulajat yllyttävät laulussaan veritekoihin.

Esiintymistilanne naisten kohtaaman väkivallan vastaisessa gaalassa keväällä vain korostaa yllytyksen luonnetta. Naisten heiluminen puukon kanssa ja muu naisten väkivaltaisuuden lisääntyminen on noussut erityisen paljon julkisuuteen viime vuoden aikana. Iltapäivälehdistä on saatu tietoa naisten väkivaltaisuudesta puolisoitaan ja lapsiaan vastaan. Paljon uutisointia on riittänyt nokialaishoitajan insuliinisurmista sekä epäillystä lesbopariskunnan tekemästä kehitysvammaisen nuoren naisen surmasta.

Jokisen hutera ja eklektinen tilanneanalyysi näyttää minun mielestäni kertovan enemmänkin oikeaoppisten tahojen syvästä kriisistä kuin mistään kuvitteellisesta, naisvastaisesta takaiskusta. Kun härkäpäisesti ja yksipuolisesti, kylläkin ideologisesti ja asenteellisesti vahvasti varustautuneena, on vuosia toisteltu opinkappaleita, on tietysti raskas paikka havaita, kuinka yhteiskunnassa keskustelu näissäkin asioissa monipuolistuu.

Enää ei riitä teoreettisen rakennelman pyörittäminen ja jo etukäteen tiedettyjen tulosten tutkimus tästähän Anders Ahlbäck on käyttänyt puheenvuoron.

Tulee uusia tutkimuksia, uusia keskusteluja, uusia näkökulmia ja kysymyksenasetteluja. Hysteerinen nimeäminen ja leimaaminen, stigmatisointi on ehkä hätätilanteessa ymmärrettävää, mutta jo lyhyelläkin tähtäimellä järjetön ja tuhoisa yritys. Tuhoisa nimenomaan esittäjänsä uskottavuuden kannalta. Ja naurettava on hänen kuvitelmansa, että vapaassa yhteiskunnassa tieteen ja tutkimuksen seurantaa ja kritiikkiä voisi estää ja säädellä ideologisten ja hallinnollisten mahtikäskyjen avulla.

Jokinen on jo päässyt erikoiseen valoon suosittamalla alan tutkijoille esimerkiksi Henry Laasasen työstä vaikenemista. Jos hänen kirjoituksistaan puhutaan, se vain lisää Laasasen uskottavuutta tutkijana, varoittaa Jokinen.

Tämän viestin hän on jo aiemmin toimittanut naistutkimusverkoston sähköpostilistan kautta tiettäväksi. Ehkä patenttivirkailija Albert Einstein sai aikanaan kuulla jotakin samanlaista. Jokisen viehtymys leimaamiseen ja määräilyyn kävi seminaarin osallistujille harvinaisen selväksi.

Minulle Jokisen inkvisiittorin elkeet eivät ole uutta, mutta olin tietysti yllättynyt ja pettynyt. Luulin että pomoelkeet olisivat jääneet viime vuosikymmenelle.

Jokinen oli mukana Tampereen Miespäivien järjestelytoimikunnassa vuodesta Hän esiintyi jatkuvasti besserwisserinä, määräilijänä ja nimittelijänä. Vuonna hän marssi toimikunnasta ulos ovet paukkuen. Jokinen raivostui, kun miespäivien ohjelmaan pyydettiin vankilapappi Matti J. Jokinen oli tietävinään miesparan pahimman lajin sovinistiksi. Kurosen syntinä oli, että hän oli julkisuudessa kertonut havainnoistaan vankilatyössä. Esille oli tullut muun ohessa, että joidenkin miesvankien tekosissa oli ollut mukana tai niiden takana oli ollut myös naisia.

Tämä oli Jokiselle riittävä epäilyksen aihe sovinismista. Jokinen perusti omat tutkijapäivät pidettäväksi rinnakkain samaan aikaan kuin miespäivät , mutta osallistui vielä pari kertaa miespäivienkin ohjelmaan.

Kukaan ei halunnut häntä eristää, vaan hänen oikkuiluaan siedettiin. Yhteistyö oli hyvin usein hankalaa hänen omaksumansa kaikkitietäjän roolin johdosta. Nyt Jokinen väittää kriittisen miestutkimuksen vasta olleenkin hyvinkin kiinnostunut noista asioista. Jokisen työstä miesmaailman väkivaltakysymyksen hahmottamisessa annan toki tunnustusta, vaikka vuosien ajan jouduin hänenkin kanssa väittelemään sukupuolitetun väkivallan tilasta, siinä ja armeijakysymyksessä kantamme ovat kuitenkin olleet verraten lähellä.

Olen tuonut edelläolevat seikat esille sen johdosta, että Jokisen esiintyminen ja määräily on paitsi sietämätöntä, myös sangen kyseenalaista, tutkimuksesta ja tieteestä, myös tasa-arvoteemoista käytävän vapaan keskustelun kannalta.

Jos hän luulee, että nimittelyn ja pelottelun ilmapiirissä asiat etenevät, käy taatusti tasan päinvastoin. Myös keskustelu ja vuorovaikutus, oletettavasti myös tutkimus kaikkoaa muille tasoille ja yhteyksiin.